Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Jitka Karásková

Modrá budova, 2. patro, kabinet č. 49

Konzultační hodiny po osobní domluvě.

Email:karaskova@3zs.cz

Telefon: 476 111 037

Kariérové poradenství 

Zastřešuje služby poskytované v rámci počátečního vzdělávání směřující k podpoře profesní orientace a přípravě žáků pro vstup na trh práce.

Podporuje schopnosti reálné reflexe sebe sama v měnícím se světě požadavků na trhu práce, informuje o těchto požadavcích, vede ke schopnosti přemýšlet o svých budoucích perspektivách.

 Poskytujeme poradenské služby v otázkách:

-                     výběru SŠ

-                     vyplnění přihlášky na SŠ

-                     přípravy na přijímací řízení na SŠ

-                     vzdělávání

-                     profesní přípravy

-                     volby povolání či zaměstnání

-                     rozvoje jejich kariéry

-                     uplatnění na trhu práce

Poruchy učení a chování

Poskytujeme poradenské služby v oblasti poruch učení a chování:

-                    sestavování plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů a individuálních výchovných plánů

-                    práce s dětmi, které mají vzdělávací obtíže

-                    práce s výchovně problémovými dětmi

-                    spolupráce s rodinou hlavně v poradenské činnosti

-                    spolupráce s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s  problémovými dětmi

-                    spolupráce s pracovníky školy při řešení otázek v postupech vzdělávací a výchovné práce