Mgr. Michal Justra

 

ŠKOLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY

Známka z tělesné výchovy se skládá ze dvou základních druhů známek:

  1. známka za aktivitu v hodinách (Aktivita měsíc) - váha 10;
  2. známka za testy dovedností a schopností (Stručný popis testu) - váha 1.

 

  Ad I. známka za aktivitu v hodinách je udělována jednou měsíčně, a to za předchozí měsíc. Známku obdrží všichni žáci(žákyně), kteří za daný měsíc absolvují alespoň 4 (vyučovací) hodiny tělesné výchovy.

Pokud se žáci(žákyně) neúčastní alespoň 4 hodin tělesné výchovy za měsíc a mají své neúčasti omluvené nejsou za daný měsíc hodnoceny.

Pokud se žáci(žákyně) účastní alepspoň 4 hodin tělesné výchovy za měsíc jsou hodnoceny následujícícm způsobem: žáci(žákyně), kteří neporuší pravidla, mají 1 za aktivitu.
Porušením pravidel se míní následující:

  • nekázeň (pravidlo 30 kliků);
  • zapomenutý cvičební úbor;
  • neomluvená neúčast (neaktivita).

 Za každé porušení pravidel (i opakované) je známka snížena o jedne stupeň.

 

  Ad II. známky za testy dovedností a schopností jsou udělovány v rozmezí 1 až 4. Hodnocení testů je rozděleno podle ročníků a pohlaví. Tabulky pro hodnocení jsou uvedny níže.

dívky

chlapci

 

Příklad 1

Aktivní nesportovec - žák, který pravidelně chodí na hodiny, je ukázněný, ale nemá předpoklady pro sportovní výkony.

 

Příklad 2

Neukázněný sportovec - žák, který chodí nepravidelně na hodiny, je občas neukázněný, má však předpoklady pro sportovní výkony.