70. výročí založení základní školy

Hana Šlachtová 12.4.2023 10:35

Prosba o spolupráci na přípravě oslav 70. výročí založení školy

Vážení rodiče, přátelé školy,

obracím se na vás se žádostí o spolupráci na přípravě oslavy 70. výročí založení základní školy.

Výzvu jsme také zveřejnili v médiích. Budeme rádi za dobové fotografie, vybavení do školy, pomůcky, vzpomínky, finanční dar.

Na programu intenzivně pracujeme, plánujeme vydání almanachu, den otevřených dveří, dobovou výstavku, školní akademii apod.

Kontaktovat můžete koordinátorku příprav Libuši Novotnou Pokornou, e mail: novotna@3zs.cz, sekretariát školy: 3zs@3zs.cz, tel.: 476 111 037, ředitelku školy: reditelka@3zs.cz.

 

Předem děkuji za vaši ochotu a pomoc

V Litvínově dne 11. 4. 2023

Hana Kašková

ředitelka školy