Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost

Ivana Brudnová 16.11.2016 07:40

Informace pro rodiče a žáky školy

ČŠI připravila pro rodiče informační web http://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.