Mapa školy

Antonín Svoboda 7.2.2019 14:29

Milí žáci, učitelé, rodiče, zaměstnanci.

Cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, učitelé předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se provozním zaměstnancům ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem školy pro své děti spokojeni. Zda se nám to daří a co bychom případně měli změnit, nám musíte říct vy, kteří jste do chodu školy zapojení. Proto jsme si nechali od společnosti Scio připravit dotazník, který vám předkládáme, a prosíme o jeho vyplnění. Důležité jsou pro nás i vaše připomínky, nad kterými se pak můžeme zamyslet.

Výsledky zveřejníme ve výroční zprávě za rok 2018/19 a budeme vás o nich informovat na třídních schůzkách. Šetření probíhá formou tištěného dotazníku. Za každé dítě ve škole vyplňte vždy jeden dotazník. Instrukce k jeho vyplnění jsou uvedeny v hlavičce dotazníku a na webu školy.

Do kdy: Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 18. 2. 2019 a doručte své škole
prostřednictvím vašeho dítěte nebo osobně předáním třídní učitelce.

Anonymita: Šetření je připraveno tak, abyste mohli své názory vyjádřit bez obav ze zneužití.


V případě dotazů jsme vám k dispozici. Děkujeme za vaše názory i vaši pomoc.


V Litvínově: 6. 2. 2019

Mgr. H. Kašková
ředitelka školy

Fotogalerie