Volné dny vyhlášené ředitelkou školy

Hana Šlachtová 5.10.2021 16:12

Volné dny vyhlášené ředitelkou školy ve školním roce 2021/2022

Volné dny vyhlášené ředitelkou školy ve školním roce 2021/2022

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 24, odst. 2 vyhlašuji volné dny ředitelky školy ve školním roce 2021/2022 v termínech:

          25.-26. 10. 2021

          02.-03. 06. 2022

Další případný termín bude stanoven podle aktuální nabídky DVPP pro   pedagogický sbor nebo z jiného organizačně technického důvodu. Zákonní zástupci budou včas informováni.   

Důvody jsou provozně technické a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Provoz školní družiny bude podle potřeb rodičů zajištěn ve všech uvedených termínech.

Ve dnech volna vyhlášených ředitelkou školy a v době prázdnin je provoz školní jídelny přerušen.

Zřizovatel školy byl informován.

 

V Litvínově dne 31. 8. 2021

 

Mgr. Hana Kašková                                              

ředitelka školy