Dopravní výchova 1. stupeň

Hana Šlachtová 3.9.2021 10:39

Akce je realizována na základě podkladů týmu silniční bezpečnosti...

Třídy:                             I. stupeň

Organizátor:              M. Šilhavá

Termín realizace:     6.–10. 9. 2021

Časová dotace:         2 VH – realizace v hodině TV, PRV, VV, ČJL nebo PČ

Anotace projektu: Akce je realizována na základě podkladů týmu silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky, který spolu s projektem Markétina dopravní výchova vyhlásily výtvarnou a literární soutěž pro celou Českou republiku.

Hlavní výstup projektu:

 1. Procvičit si základní pravidla bezpečného chování na komunikacích, správné použití zebry v terénu okolí školy.
 2. Zapojit se do literární a výtvarné soutěže.

Dílčí výstupy:

 1. Žáci se orientují v okolí školy (přechody, chodníky, nebezpečné úseky, znají nejbližší zastávku MHD).
 2. Žák zná bezpečnou cestu do školy, při které řeší praktické problémy.
 3. Žáci dodržují pravidla bezpečného přecházení, vyhodnocují nebezpečnost situace společně ve skupině (rozhlížení, zvýšený provoz kolem školy, možné nástrahy).
 4. Žáci si upevňují si získané vědomosti, dovednosti a návyky účastníka silničního provozu.
 5. Žáci používají reflexní prvky a uvědomují si jejich význam (vycházka x vyprávění podle obrazového materiálu).
 6. Žáci se snaží předcházet nebezpečí s ohledem na sebe i účastníky silničního provozu.
 7. Simulované nebo skutečné problémy z běžného života o bezpečnosti silničního provozu
  a chodce se snaží žáci vyjádřit různými jazykovými prostředky (komentují, dramatizují, hodnotí, zpracovávají literární nebo slohové texty.

 

Pomůcky: reflexní vesty, výtvarné pomůcky (čtvrtky, tužka, pastelky, vodové a temperové barvy), možné využít obrazový materiál k dopravní výchově, značky (obrázky, v terénu).

 

Rozvíjené kompetence: k učení, řešení problému, sociální a personální, pracovní, komunikativní, občanské.

Fotogalerie