Informace o navýšení cen stravného

Hana Šlachtová 24.1.2023 09:52

Informace o navýšení cen stravného od 1.3.2023

Vážení zákonní zástupci,

od 1.3.2023 jsme z důvodu stále rostoucích cen potravin navýšit stravné dětem i žákům o 2 až 3 Kč za přesnídávku, oběd a svačinu.

K navýšení ceny jsme přistoupili po vyhodnocení průzkumu cen potravin od září 2022 do ledna 2023. Žádáme Vás o navýšení zálohy na stravné dle aktuálního rozpisu cen uvedeného v dodatku Vnitřního řádu ŠJ a MŠ.

Bližší informace poskytne vedoucí školní jídelny paní Ivana Holá.

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy

Soubory ke stažení