Listopadové třídní schůzky

Hana Šlachtová 15.11.2021 14:09

Vážení zákonní zástupci,

s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci jsme se rozhodli uspořádat třídní schůzky ve formě online. Individuální konzultace žáků i za přítomnosti rodiče jsou nadále povolené a  v některých případech i žádoucí.

Děkujeme za pochopení. 

Přejeme hlavně zdraví a pokud možno zachování pozitivní nálady v nelehké situaci.

Hana Kašková