Organizace školního roku 2018/2019 - ředitelské volno 16. 11. 2018

Ivana Brudnová 8.11.2018 13:46

Volné dny vyhlášené ředitelkou školy

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 24, odst. 2 vyhlašuji volné dny ředitelky školy ve školním roce 2018/2019 v termínech:
16. 11. 2018
21. 12. 2018
6. - 7. 5. 2019

 

Provoz školní jídelny bude v době ředitelského volna 16. 11. přerušen. Pro deset přihlášených dětí bude provoz školní družinky
zajištěn od 6:00 - 16:00 h.

vedení školy