Organizace školního roku 2018/2019 - ředitelské volno, vánoční prázdniny

Ivana Brudnová 13.12.2018 15:35

 

 

Poznamenejte si důležité termíny!

Volný den vyhlášený ředitelkou školy: 21. 12. 2018 (pátek). Provoz školní jídelny bude v době ředitelského volna přerušen. V případě poptávky bude provoz školní družiny a školního klubu zajištěn do 16:00 hodin.

Vaše rozhodnutí nahlaste vychovatelce ŠD, ŠK nejpozději do 15. 12. 2018.

Vánoční prázdniny budou od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019. Provoz školní družiny, školního klubu a školní jídelny bude přerušen. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

V době ŘV 21. 12. 2018 a v době vánočních prázdnin nebude školní družina v provozu.  Do školní družiny nejsou v tomto termínu přihlášeni žádní žáci. 

Vedení školy.