Organizace školního roku 2021/2022

Hana Šlachtová 1.9.2021 18:13

Organizace školního roku 2021/2022 v základní škole

Pedagogické rady:           pondělí vždy od 14:30 hod.       

  1. 11. 2021
  2. 01. 2022
  3. 04. 2022

                                           středa

  1. 06. 2022

Provozní porady:             pondělí a dle potřebyvždy od 14:30 hod.

Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy

Porady vedení školy        1 x týdně a dle potřeby

Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, každé čtvrtletí a vždy podle potřeby porady vyučujících po předmětech a ročnících 1 x týdně

Porady školního poradenského pracoviště v pondělí 4. vyučovací hodinu

Porady zástupkyně ředitelky školy, školního speciálního pedagoga a asistentů pedagoga 1 x týdně, 1 x měsíčně nebo podle potřeby za účasti ředitelky školy

Káva s ředitelkou školy (neformální setkávání se zaměstnanci) pondělí 14:00 – 15:00 hod.

 

Třídní schůzky:

V průběhu září se budou konat třídní schůzky jednotlivě podle rozpisu – viz níže.

Za příznivé epidemiologické situace se další schůzky budou konat běžným způsobem, v opačném případě online. Upřesnění včas zveřejníme.     

  1. stupeň od 16:00 hod.; 2. stupeň od 17:00 hod.

Termíny:          23. 11. 2021

                           25. 01. 2022

                          26. 04. 2022

Přítomnost všech vyučujících: 16:00 – 18:00 hod.

Možnost konat TS formou TRIA, zahájení bude vždy v den konání TS.

 

Konzultační hodiny učitelů: po dohodě žáka nebo zákonného zástupce s vyučujícím

Realizovanou konzultaci zapíše vyučující žákovi do žákovské knížky

Konzultační hodiny výchovné poradkyně: úterý 13:00 – 14:30 hod. a dála dle domluvy

Konzultační hodiny školního speciálního pedagoga: středa 14:00 – 16:00 hod a dále dle domluvy

Konzultační hodiny školní metodičky prevence: podle potřeby

Novinkou je možnost konání online konzultací po předchozí domluvě

 

Dny volna vyhlášené ředitelkou školy:

          25.-26. 10. 2021

          02.-03. 06. 2022

          Další případný termín bude stanoven podle aktuální nabídky DVPP nebo mimořádné situace.

          Zákonní zástupci budou včas informováni.

Ve dnech volna vyhlášených ředitelkou školy a v době prázdnin je provoz školní jídelny přerušen.

 

Provoz ŠD bude zajištěn během podzimních, pololetních a velikonočních prázdnin a ve dnech volna vyhlášených ředitelkou školy.

Třídní výlety se budou realizovat do 17. 06. 2022

Plán řádné dovolené: viz samostatný vnitřní předpis