Organizace závěru školního roku 2018/2019, období hlavních prázdnin

Ivana Brudnová 17.6.2019 10:12

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Provoz školní družiny, školního klubu a školní jídedlny bude v době hlavních prázdnin přerušen.

Odhlášení obědů na dny 24. - 28. června proveďte prosím do 26. června 2019.

Organizace vyučování poslední týden:

24. 6.: 1. st. končí po 5. VH tj. 13:05 hod., 2. st. po 6. VH tj. 14:00 hod.

25. 6.: 1. st. končí po 5. VH tj. 12:35 hod., 2. st. končí po 6. VH tj. 13:30 hod.

26. 6. a 27. 6. TU ve svých třídách, zkrácené vyučování: 1. - 2. třídy do 11:30 hod., 3. - 5. třídy do 11:40 hod.,  8. - 9. třídy do 12:15 hod., 6. - 7. třídy do 12:30 hod.

28. 6. rozdání vysvědčení, výuka do 8:45 hod., výdej oběda od 10:00 do 12:00 hod.