Poděkování

Hana Šlachtová 27.6.2023 13:57

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

přejeme vám krásné léto plné kouzelných zážitků a odpočinku. Zákonným zástupcům děkujeme za skvělou spolupráci a věříme, že v ní budeme pokračovat i v dalším školním roce 2023/2024, který začne dne 4.9.2023. 

Pedagogický sbor a vedení školy