Provoz školy a školského zařízení od 18. 11. 2020

Antonín Svoboda 16.11.2020 12:09

Opatření ředitelky školy č. j. ZŠMŠ 1/2020/ OP-06 S účinností od 18. 11. 2020

Opatření vychází z doporučení MŠMT uvedených v dokumentu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid–19 (dále jen manuál) a Informací k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020. Opatření ředitelky školy je pro žáky, pedagogy, ostatní zaměstnance školy, zákonné zástupce a návštěvníky školy závazným dokumentem. Opatření se týká provozu základní školy, návratu žáků 1. a 2. ročníku do školy, povolení prezenčních konzultací, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. Další pravidla, jejich zmírnění nebo zpřísnění, budou nastavena v návaznosti na aktuální situaci a na protiepidemická opatření KHS, MZd, MŠMT. O všech opatřeních budou zákonní zástupci, žáci, zaměstnanci školy a veřejnost včas informováni prostřednictvím webu školy.

 

celý dokument