Sběr papíru

Antonín Svoboda 4.11.2021 08:26

Ve dnech 20.-22. 10. proběhla soutěž tříd ve sběru papíru,

kterou vyhlásil Klub přátel školy, z. s. ve spolupráci s žákovským parlamentem. Děkujeme všem žákům, rodičům, prarodičům, učitelům a přátelům školy, kteří se do této akce zapojili. Podařilo se vybrat neuvěřitelných 11 547 kg papíru.
Vítězné kolektivy získaly poukázky na třídní akci. Třídy, které přinesly alespoň 100 kg papíru, obdržely malou sladkou odměnu.
Výtěžek akce bude věnován na zaplacení školného pro indickou dívku, kterou naše škola již řadu let podporuje v rámci projektu "Adopce na dálku". Další prostředky budou směřovat k žákům naší školy, např. na odměny pro úspěšné reprezentanty ve vědomostních či sportovních soutěžích.
Následující sběrová akce je plánována na duben 2022. Budeme rádi, když se opět v tak hojném počtu zapojíte. :-)

Mgr. Radka Daňková

 

Soubory ke stažení