Fialová družinka

 

ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJÍME 3. 9. 2018

Naší družinku budou navštěvovat žáci 3. B, část žáků z 3. C a někteří ze 4. tříd.
Zázemí máme připravené v hlavní budově školy, v učebně v druhém podlaží
a každý den budeme
společně přecházet do budovy ŠD v 15:00 hodin. 
Podrobnější informace získáte na třídní schůzce dne 11. 9. 2018

Veselé a zábavné dny pro všechny přihlášené děti, bude zajišťovat paní vychovatelka Daniela Waldhauserová.

MĚSÍČNÍ TEMATICKÝ PLÁN -říjen 2018
MĚSÍČNÍ TEMATICKÝ PLÁN - září 2018

Vážení  rodiče, milé děti, 

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k omezeným skladovým prostorám nemůžeme  vytvářet velké zásoby pomůcek, děti si ale mohou postupně přinést sirup, 1 balení papírových kapesníků, tuhé lepidlo v tyčince a 10 čtvrtek na VV. Uvítám také 1 balení  balených bonbónů na motivační odměny. Děkuji za pochopení.

Z hygienických důvodů nebudou již děti používat v družince plastové kelímky na pití, ale pouze láhve, které si denně nosí domů. 

Každou středu a pátek v případě příznivého  počasí  budeme dle rozpisu využívat zahradu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce