2. A

Ve třídě je 24 žáků : 10 chlapců a 14 holčiček.

Akce

Učivo na únor

Učivo na únor ČJ - měkké souhlásky, psaní i/í, slovo nadřazené, podřazené a souřadné, grafická podoba věty, souvětí, jednoduchý popis, psaní vět a sebekontrola. MA - sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do sta, údaje na hodinách, převody času…

Učivo pro nemocné žáčky

Všechny nemocné děti moc zdravíme a přejeme uzdravení. Učivo do konce týdne je: ČJ - učebnice do str. 57, prac sešit do str. 48, písanku dokončíme MA - dokončit celý prac. sešit PRV prac. seš. do str. 48

Vši

Veška zmiňovaná na tř. schůzce byla objevena na jiné hlavičce. Prosím proto o kontrolu vlasů. Děkuji.

Třídní učitel:

Mgr. Ivana Hvozdová
E-mail:
hvozdova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující