2. A

Ve třídě je 24 žáků : 10 chlapců a 14 holčiček.

Akce

Sběr papíru

Klub přátel školy ve spolupráci se školním parlamentem vyhlašuje v týdnu od 15. do 19. října SOUTĚŽ TŘÍD VE SBĚRU PAPÍRU   Svázaný a označený sběr (třída) můžete nosit od 7:40 do 8:00 do školních dílen. Ve čtvrtek 18. 10. lze přivézt sběr i mezi 15…

Učivo na říjen

Učivo na říjen   ČJ - druhy vět, znaménka za větami, intonace čtení vět - oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. - pozdravy - nácvik psaní tvarových skupin, technika psaní - čtení, práce se zadaným textem   MA - sčítání a odčítání do dvaceti s…

Vši

Prosím o pravidelnou kontrolu vlasů z důvodu výskytu vší. Děkujeme.

Třídní učitel:

Mgr. Ivana Hvozdová
E-mail:
hvozdova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni