2. A

Ve třídě je 24 žáků : 10 chlapců a 14 holčiček.

Akce

Učivo na březen

Učivo na březen ČJ - slabikotvorné r, l ve slabikách, slovní druhy - podstatná jména, vlastní jména, předložky MA - sčítání a odčítání s přechodem přes desítky, písemné sčítání a odčítání, řešení slovních úloh, opakování geometrie - přímka a úsečka,…

Informace z hygienické stanice

Předávám informace z hygienické stanice: Obecná preventivní hygienická pravidla, která mají snížit výskyt chřipky a jiných onemocnění. - vyhněte se kontaktu s nemocnými - nechoďte na místa s vysokou koncentrací lidí - umývejte si ruce - nepůjčujte…

Třídní učitel:

Mgr. Ivana Hvozdová
E-mail:
hvozdova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni