Odhlášky obědů 24.6.-28.6.

Jitka Vošvrdová 16.6.2019 08:13

je nutné zrealizovat do 26. 6. 2019 !!!

Upozorňuji rodiče, kteří chtějí dětem odhlásit obědy na 24. - 28. 6. 2019, že tak musí u vedoucí školní jídelny paní Ivany Holé učinit nejpozději do 26. 6. 2019 

Poslední školní den - 28. 6. 2019 - se budou obědy vydávat od 10:00 - 12:00 hod.

Třídní učitel:

Mgr. Jitka Vošvrdová
E-mail:
vosvrdova@3zs.cz
Umístění:
modrá budova, kabinet 2.stupně č.23 ( v učebně č.22)
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni