Informace na měsíc prosinec 2016

Ladislav Marko 29.11.2016 13:19

5. 12. účast vybraných žáků na mikulášské nadílce ve škole.

8. 12. 3. a 4. vyučovací hodinu se žáci účastní besedy k prevenci rizikového chování k tématice kyberšikany a drog, vstup 40,-Kč.

8. 12. od 16:30 hod. proběhne v prostorách školy vánoční těšení s krátkým programem. Příznivci školy jste srdečně zváni.

22. 12. žákům je uděleno ředitelské volno, do školy jdou žáci 3. ledna 2017.

                                     S pozdravem TU VII. C L. Marko

Třídní učitel:

Ing. Ladislav Marko
E-mail:
marko@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučujícím

Partneři / Jsme zapojeni