Vítám příznivce naší třídy v novém školním roce 2018/2019

 

Vážení příznivci třídy 9. C,

tak jsme se společně dočkali finálového běhu základní školy a zároveň vám přji hodně pevných nervů, ale i pohody pro další nastávající období.

Dovolte, abych Vás touto cestou informoval o nejbližších akcích pro zahájení nového ŠR 2018/2019:

- 3. 9. (pondělí) nastoupí žáci II. stupně k zahájení ŠR v 08:55 hod. (9. C. učebna Fy č.24)

- 4. 9. - 5. 9. v době 08:00 - 12:35 hod. jsou žáci s třídním učitelem-probíhají třídnické práce (zkráceno vyučování)

- od čtvrtka 6. 9. probíhá výuka podle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování

- dovolím si připomenout zákaz vstupu do lesů v působnosti ORP Litvínov v době 20. 8. - 14. 9. 2018 nebo do odvolání, z důvodu aktuálního nebezpečí požáru

- !! dne 11. 9. 2018 proběhne třídní schůzka v učebně Fy, č.24 v době od 17:00 hod. Jako třídní učitel 9. C si Vás dovoluji požádat o zaplacení příspěvku pro Klub přátel školy ve výši 200,-Kč na žáka. Zároveň Vás žádám o co největší účast ZZ. Dále obdržíte na TS návrhy termínů pro ŘV a další důležité informace.

Jsem přesvědčen, že naše spolupráce v posledním 9. ročníku bude minimálně stejně úspěšná jako doposud.

Přeji všem hezký den a těším se na naše společné setkání na TS. S pozdravem TU Ladislav Marko.

Akce

Videa

Třídní učitel:

Ing. Ladislav Marko
E-mail:
marko@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučujícím

Partneři / Jsme zapojeni