Akce

Plán akcí 2021/2022 

Září

 • společná výzdoba školy (všechny učitelky, zodpovídá N. Schnellznerová DiS., K. Podmajerská)
 • třídní schůzky (všechny učitelky) 
 • požární poplach

Říjen 

 • sběr kaštanů pro lesní zvířátka - přednáška myslivost
 • fotografování zaměstnanců školy na webové stránky školy
 • „Rodiče vítání“

Listopad

 

Prosinec

 • vánoční dílna „Vánoční těšení“ (všechny učitelky + provozní zaměstnanci) - dle aktuální situace
 • vánoční jarmarky - dle aktuální situace
 • vánoční výzdoba školy (všechny učitelky, zodpovídá N. Schnellznerová DiS., k. Podmajerská )
 • sbírka pro psí útulek - dle aktuální situace

Leden

 • třídní schůzka individuální, dle domluvy s učitelkou
 • prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti)
 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd)
 • grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti)

Únor

 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti)
 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd)
 • Karneval - po odděleních

Březen

 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd)
 • úklid a zvelebování školní zahrady – zaměstnanci a rodiče MŠ (všechny učitelky) současně s projektovým dnem 
 • Klub předškoláka při ZŠ pro rodiče a děti předškolních tříd
 • týden přípravy předškoláků k zápisu formou hry (učitelky předškolních tříd)
 • prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti) 
 • třídní schůzka pro předškoláky

Duben

 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlídka třídy prvňáčků, zhlédnutí výuky
 • velikonoční jarmark ve spolupráci s rodiči, velikonoční dílny - dle aktuální situace
 • sběr papíru ve spolupráci s Klubem přátel školy, v. z. - dle aktuální situace
 • zápis předškolních dětí do 1. tříd při základní škole

Květen

 • projekt: „Škola nanečisto“ – předškoláci v ZŠ, děti z prvních tříd v MŠ (učitelky předškolních tříd)
 • den otevřených dveří (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ)
 • zápis do MŠ (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ)
 • Den dětí v městské Knihovně v Litvínově (všechny učitelky)
 • Výchovné koncerty v ZUŠ - dle aktuální situace
 • rozloučení s předškoláky (učitelky předškolních tříd)

Červen

 • výlety (všechny učitelky) - dle aktuální situace
 • třídní schůzky pro nově přijaté děti
 • požární poplach 

Ostatní akce, které aktuálně vyplynou během školního roku a přesná data všech akcí budou zveřejňována v týdenních plánech na nástěnkách školy a na webových stránkách v jednotlivých třídách v plánovacím kalendáři.