Akce

Plán akcí 2022/2023

 

Září

 • Společná výzdoba školy (všechny učitelky, zodpovídá N. Schnellznerová DiS., A. Kalinová).
 • Třídní schůzky (všechny učitelky).
 • Požární poplach.

Říjen 

 • Sváťovo dividlo „Míša Kulička“.
 • „Drakiáda – není dráček jako dráček“ projektové dopoledne (koordinátor V. Koubová, A. Kalinová).
 • Ukázkové hodiny „Barevné hraní“, „Chemičtí předškoláci“.
 • Sběr kaštanů pro lesní zvířátka.
 • Sběr papíru ve spolupráci s Klubem přátel školy, z.s.
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Fotografování dětí, zaměstnanců školy na webové stránky školy.

Listopad

 • Projektové dopoledne „Dýňobraní, Haloween“ –projekt MŠ (koordinátor L. Kopalová).
 • Návštěva Lesánku – malá digitální univerzita (předškolní třídy).
 • „Rodiče vítání“.

 

Prosinec

 • Vánoční dílna „Vánoční těšení“ (všechny učitelky + provozní zaměstnanci) - dle aktuální situace.
 • Vánoční jarmarky - dle aktuální situace.
 • Divadlo v MŠ: „Kašpárek v pekle“ a přijde i Mikuláš.
 • Projektové dopoledne „Čertoviny“ –projekt MŠ (koordinátor N. Popelková).
 • Adventní vystoupení, výzdoba vánočního stromečku a prodejní stánek na náměstí v Litvínově.
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Vánoční výzdoba mateřské školy (všechny učitelky, zodpovídá N. Schnellznerová DiS., A. Kalinová).
 • Návštěva Lesánku – malá digitální univerzita (předškolní třídy).
 • Sbírka pro psí útulek - dle aktuální situace.

Leden

 • Třídní schůzky individuální, dle domluvy s učitelkou.
 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti).
 • Návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd).
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Návštěva Lesánku – malá digitální univerzita (předškolní třídy).

Únor

 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti).
 • Návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd).
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Návštěva Lesánku – malá digitální univerzita (předškolní třídy).
 • Karneval - po odděleních.
 • Sférické kino (doplněk k ozvláštnění výuky) „Tajemství stromů“, „Začarovaný korálový útes“ – dle aktuální situace.

Březen

 • Návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd).
 • Úklid a zvelebování školní zahrady – zaměstnanci a rodiče MŠ, současně s projektovým dnem otevření zahrady ve spolupráci s rodiči, koordinátor (A. Kalinová, J. Mentlíková a ostatní učitelky).
 • Klub předškoláka při ZŠ pro rodiče a děti předškolních tříd.
 • Týden přípravy předškoláků k zápisu formou hry (učitelky předškolních tříd).
 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti).
 • Třídní schůzka pro rodiče předškoláků.
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Návštěva Lesánku – malá digitální univerzita (předškolní třídy).

Duben

 • Návštěva předškoláků v ZŠ – prohlídka třídy prvňáčků, zhlédnutí výuky.
 • Velikonoční jarmark ve spolupráci s rodiči, velikonoční dílny - dle aktuální situace.
 • Sběr papíru ve spolupráci s Klubem přátel školy, v. z. - dle aktuální situace.
 • Zápis předškolních dětí do 1. tříd při základní škole.
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Návštěva Lesánku – malá digitální univerzita (předškolní třídy).
 • Projektové dopoledne „Živly kolem nás“ – projekt MŠ (koordinátor L. Jedináková)
 • Projektové dopoledne „Pálení čarodějnic“ –projekt MŠ (koordinátor N. Schnellzerová).
 • Návštěva Balónkové Evičky - po odděleních.

Květen

 • Projekt: „Škola nanečisto“ – předškoláci v ZŠ, děti z prvních tříd v MŠ (učitelky předškolních tříd).
 • Den otevřených dveří (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ).
 • Zápis do MŠ (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ).
 • Den dětí v městské Knihovně v Litvínově (všechny učitelky).
 • Výchovné koncerty v ZUŠ - dle aktuální situace.
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Návštěva Lesánku – malá digitální univerzita (předškolní třídy).
 • Rozloučení s předškoláky (učitelky předškolních tříd).
 • Oční vyšetření v MŠ – dle aktuální situace.
 • Fotografování dětí v MŠ – dle aktuální situace.

Červen

 • Výlety (všechny učitelky) - dle aktuální situace.
 • Projektové dopoledne - oslava Dne dětí (koordinátor V. Štiková, K.  a ostatní učitelky).
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí.
 • Požární poplach.

Ostatní akce, které aktuálně vyplynou během školního roku a přesná data všech akcí budou zveřejňována v týdenních plánech na nástěnkách školy a na webových stránkách v jednotlivých třídách v plánovacím kalendáři.