Akce

Plán akcí 2017/2018

 

Září

 • společná výzdoba školy (všechny učitelky)
 • třídní schůzka (všechny učitelky)
 • kouzelník se zvířátky v MŠ
 • fotografování tříd, zaměstnanců školy na webové stránky školy
 • beseda v Knihovně pro předškolní děti „Celé Česko čte dětem“ – k rozvoji před čtenářské gramotnosti
 • konec září: Drakiáda – pouštění draků ve spolupráci s rodinou (Koordinátor: D. Juriková a ostatní učitelky)

 

Říjen

 • Sváťovo divadlo MŠ „O Koblížkovi“ (všechny učitelky)
 • před plavecký výcvik (učitelky předškolních tříd)
 • beseda o myslivosti (všechny třídy)
 • beseda v Knihovně pro předškolní děti „Celé Česko čte dětem“ – k rozvoji před čtenářské gramotnosti
 • Dýňobraní, Haloween – ve spolupráci se ZŠ
 • Africká kultura - tanec, bubnování, soutěže v MŠ
 • konec října: projektový den – Po stopách Filipa – environmentální vzdělávání – z projektu Zahrada, ve které se žije (koordinátor L. Kopalová, E. Martínková a ostatní učitelky)
 • sběr papíru
 

Listopad

 • divadlo v MŠ „O rybáři a zlaté rybce“ (všechny učitelky)
 • před plavecký výcvik (učitelky předškolních tříd)
 • beseda v Knihovně pro předškolní děti „Celé Česko čte dětem“ – k rozvoji před čtenářské gramotnosti
 • spolupráce se ZŠ – informační technologie – seznamování se s PC - předškoláci
 • fotografování dětí MŠ

 

Prosinec

 • spolupráce se ZŠ - Mikuláš v MŠ (všechny učitelky)
 • vánoční dílna, Vánoční těšení (všechny učitelky + provozní zaměstnanci)
 • návštěva DVD v Litvínově „Když je v pekle neděle“
 • vánoční výzdoba školy (všechny učitelky)
 • spolupráce s řezbářem – polytechnické vzdělávání (výroba z přírodního materiálu – dřevo - ukázka výroby čertíka)
 • beseda v Knihovně pro předškolní děti „Celé Česko čte dětem“ – k rozvoji před čtenářské gramotnosti

 

Leden

 • třídní schůzka individuální, dle domluvy s učitelkou
 • gymnastika v hale Koldům „Děti v pohybu“
 • prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti)
 • projektový týden – Po stopách Filipa – environmentální vzdělávání – z projektu Zahrada, ve které se žije (koordinátor J. Kubinčáková, Popelková a ostatní učitelky)
 • spolupráce se ZŠ – informační technologie – seznamování se s PC – předškoláci
 • beseda v Knihovně pro předškolní děti „Celé Česko čte dětem“ – k rozvoji před čtenářské gramotnosti

 

Únor

 • divadlo v MŠ Řimbaba „Nekonečný příběh“ (všechny učitelky)
 • Předškoláci – gymnastika v hale Koldům „Děti v pohybu“
 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti)
 • spolupráce ze ZŠ – polytechnické vzdělávání (výroba z přírodního materiálu – dřevo, keramická hlína aj.) – předškoláci
 • beseda v Knihovně pro předškolní děti „Celé Česko čte dětem“ – k rozvoji před čtenářské gramotnosti
 • Gymnastika v hale Koldům – „Děti v pohybu“

 

Březen

 • gymnastika v hale Koldům – „Děti v pohybu“
 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd)
 • úklid a zvelebování školní zahrady – zaměstnanci a rodiče MŠ (všechny učitelky) současně s projektovým dnem „Zahrada, ve které se žije – Po stopách Filipa“, koordinátor (V. Koubová, Kundertová a ostatní učitelky)
 • třídní schůzky v MŠ a pro rodiče předškoláků s účastí odborníka z pedagogicko- psychologické poradny nebo ze základní školy (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky předškolních tříd)
 • Klub předškoláka při ZŠ pro rodiče a děti předškolních tříd
 • spolupráce se ZŠ – informační technologie – seznamování se s PC – předškoláci
 • beseda v Knihovně pro předškolní děti „Celé Česko čte dětem“ – k rozvoji před čtenářské gramotnosti
 • Týden přípravy předškoláků k zápisu formou hry (učitelky předškolních tříd)
 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti)

 

Duben

 • gymnastika – „Děti v pohybu“
 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlídka třídy prvňáčků, zhlédnutí výuky
 • návštěva hasičského sboru, městské policie Litvínov v rámci prevence rizikového chování
 • barevný velikonoční týden, jarmark ve spolupráci s rodiči, vekolikonoční dílny
 • sběr papíru ve spolupráci k Klubem přátel školy, v.z.
 • spolupráce ze ZŠ – polytechnické vzdělávání (výroba z přírodního materiálu – dřevo, keramická hlína aj.) – předškoláci
 • beseda v Knihovně pro předškolní děti „Celé Česko čte dětem“ – k rozvoji před čtenářské gramotnosti
 • zápis předškolních dětí do 1. tříd při základní škole
 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti)

 

Květen

 • projekt: „Škola nanečisto“ – předškoláci v ZŠ, děti z prvních tříd v MŠ (učitelky předškolních tříd)
 • zápis do MŠ (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ)
 • den otevřených dveří (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ)
 • spolupráce se ZŠ – informační technologie – seznamování se s PC – předškoláci
 • beseda v Knihovně pro předškolní děti „Celé Česko čte dětem“ – k rozvoji před čtenářské gramotnosti
 • Den dětí v městské Knihovně v Litvínově (všechny učitelky)
 • rozloučení s předškoláky (učitelky předškolních tříd)

 

Červen

 • výlety (všechny učitelky)
 • projektový týden – Po stopách Filipa – environmentální vzdělávání z projektu Zahrada, ve které se žije - oslava Dne dětí (koordinátor Schofflová, Juriková) všechny učitelky)
 • požární poplach v MŠ s efekty
 • beseda v Knihovně pro předškolní děti „Celé Česko čte dětem“ – k rozvoji před čtenářské gramotnosti

 

Ostatní akce, které aktuálně vyplynou během školního roku a přesná data všech akcí budou zveřejňována v týdenních plánech na nástěnkách školy a na webových stránkách v jednotlivých třídách v plánovacím kalendáři.