Akce

Plán akcí 2018/2019

 

Září

 • společná výzdoba školy (všechny učitelky)
 • třídní schůzka (všechny učitelky)
 • kouzelník se zvířátky v MŠ
 • fotografování zaměstnanců školy na webové stránky školy

Říjen

 • začátek října: projektový týden – Po stopách Filipa – environmentální vzdělávání – z projektu Zahrada, ve které se žije (koordinátor V. Koubová, D. Juriková, a ostatní učitelky)
 • divadlo MŠ „O Pejskovi a kočičce“ (všechny učitelky)
 • před plavecký výcvik (učitelky předškolních tříd)
 • sběr kaštanů pro lesní zvířátka
 • Fotografování dětí v MŠ – téma Vánoce

Listopad

 • dýňobraní, Haloween – ve spolupráci se ZŠ, školní projekt MŠ
 • před plavecký výcvik (učitelky předškolních tříd)
 • sběr papíru

Prosinec

 • před plavecký výcvik (učitelky předškolních tříd)
 • vánoční dílna, Vánoční těšení (všechny učitelky + provozní zaměstnanci)
 • divadlo v MŠ: „Čertovská pohádka“ a přijde i Mikuláš, anděl
 • vánoční výzdoba školy (všechny učitelky)
 • sbírka pro psí útulek

Leden

 • třídní schůzka individuální, dle domluvy s učitelkou
 • gymnastika v hale Koldům „Děti v pohybu“
 • prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti)
 • projektový týden – Po stopách Filipa – environmentální vzdělávání – z projektu Zahrada, ve které se žije (koordinátor M. Kundertová a ostatní učitelky)

Únor

 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti)
 • Gymnastika v hale Koldům – „Děti v pohybu“
 • Foukání skla – ukázka řemesla

Březen

 • gymnastika v hale Koldům – „Děti v pohybu“
 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd)
 • úklid a zvelebování školní zahrady – zaměstnanci a rodiče MŠ (všechny učitelky) současně s projektovým dnem „Zahrada, ve které se žije – Po stopách Filipa“, koordinátor (L. Kopalová, E. Martínková a ostatní učitelky)
 • Klub předškoláka při ZŠ pro rodiče a děti předškolních tříd
 • týden přípravy předškoláků k zápisu formou hry (učitelky předškolních tříd)
 • prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti) – domluvit
 • třídní schůzka pro předškoláky

Duben

 • gymnastika – „Děti v pohybu“
 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlídka třídy prvňáčků, zhlédnutí výuky
 • návštěva hasičského sboru, městské policie Litvínov v rámci prevence rizikového chování
 • barevný velikonoční týden, jarmark ve spolupráci s rodiči, vekolikonoční dílny
 • sběr papíru ve spolupráci k Klubem přátel školy, v.z.
 • zápis předškolních dětí do 1. tříd při základní škole
 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti) - domluvit

Květen

 • projekt: „Škola nanečisto“ – předškoláci v ZŠ, děti z prvních tříd v MŠ (učitelky předškolních tříd)
 • zápis do MŠ (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ)
 • den otevřených dveří (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ)
 • Den dětí v městské Knihovně v Litvínově (všechny učitelky)
 • rozloučení s předškoláky (učitelky předškolních tříd)

Červen

 • výlety (všechny učitelky)
 • projektový týden – Po stopách Filipa – environmentální vzdělávání z projektu Zahrada, ve které se žije - oslava Dne dětí (koordinátor Schofflová, Štulcová) všechny učitelky)
 • požární poplach v MŠ s efekty
 • Den dětí v mateřské škole – školní projekt (koordinátorka N. Popelková,Dis.; Jedináková, J. Karasová)

 

Ostatní akce, které aktuálně vyplynou během školního roku a přesná data všech akcí budou zveřejňována v týdenních plánech na nástěnkách školy a na webových stránkách v jednotlivých třídách v plánovacím kalendáři.