Akce

Plán akcí 2021/2022

 

Září

 • společná výzdoba školy (všechny učitelky, zodpovídá N. Schnellznerová DiS., K. Podmajerská)
 • třídní schůzky (všechny učitelky)
 • požární poplach

Říjen 

 • „Drakiáda“ projektové dopoledne (koordinátor V. Koubová, A. Kalinová)
 • „Pohádkové zvonění“ – projekt MŠ (koordinátor L. Jedináková)
 • sběr kaštanů pro lesní zvířátka
 • sběr papíru ve spolupráci s Klubem přátel školy, z.s.
 • grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti)
 • Děti na startu (pro předškolní děti)
 • fotografování zaměstnanců školy na webové stránky školy

Listopad

 • projektové dopoledne „Dýňobraní, Haloween“ –projekt MŠ (koordinátor J. Mentlíková, N. Popelková)
 • návštěva Lesánku – malá technická univerzita (předškolní třídy)
 • „Rodiče vítání“
 • Focení dětí – dle aktuální situace

Prosinec

 • vánoční dílna „Vánoční těšení“ (všechny učitelky + provozní zaměstnanci) - dle aktuální situace
 • vánoční jarmarky - dle aktuální situace
 • divadlo v MŠ: „Vánoční pohádka“ a přijde i Mikuláš – dle aktuální situace
 • adventní vystoupení, výzdoba vánočního stromečku a prodejní stánek na náměstí v Litvínově
 • grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti)
 • Děti na startu (pro předškolní děti)
 • vánoční výzdoba školy (všechny učitelky, zodpovídá N. Schnellznerová DiS., K. Podmajerská)
 • návštěva Lesánku – malá technická univerzita (předškolní třídy)
 • sbírka pro psí útulek - dle aktuální situace

Leden

 • třídní schůzky individuální, dle domluvy s učitelkou
 • prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti)
 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd)
 • grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti)
 • Děti na startu (pro předškolní děti)
 • návštěva Lesánku – malá technická univerzita (předškolní třídy)

Únor

 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti)
 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd)
 • grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti, koordinátor N. Popelková, V. Štiková, L. Kopalová, L. Jedináková)
 • Děti na startu (pro předškolní děti, koordinátor L. Kopalová, V. Štiková, E. Drábková)
 • FIE (pro předškolní děti, koordinátor L. Kopalová, V. Štiková)
 • návštěva Lesánku – malá technická univerzita (předškolní třídy, koordinátor E. Drábková)
 • Karneval - po odděleních

Březen

 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd)
 • Klub předškoláka při ZŠ pro rodiče a děti předškolních tříd
 • týden přípravy předškoláků k zápisu formou hry (učitelky předškolních tříd)
 • prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti) 
 • třídní schůzky pro rodiče předškoláků
 • grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti,koordinátor N. Popelková, V. Štiková, L. Kopalová, L. Jedináková)
 • Děti na startu (pro předškolní děti, koordinátor L. Kopalová, V. Štiková, E. Drábková)
 • FIE (pro předškolní děti, koordinátor L. Kopalová, V. Štiková)
 • Výlet do Mořského světa (dvě třídy)
 • návštěva Lesánku – Malá digitální univerzita (předškolní třídy, koordinátor E. Drábková)
 • Sférické kino (doplněk k ozvláštnění výuky) „Tajemství stromů“, „Začarovaný korálový útes“, "Cocomong-vesmírné dobrodružství"

Duben

 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlídka třídy prvňáčků, zhlédnutí výuky
 • úklid a zvelebování školní zahrady – zaměstnanci a rodiče MŠ, současně s projektovým dnem otevření zahrady ve spolupráci s rodiči, koordinátor (D. Juriková, A. Kalinová, J. Mentlíková a ostatní učitelky)
 • velikonoční jarmark ve spolupráci s rodiči, velikonoční dílny 
 • sběr papíru ve spolupráci s Klubem přátel školy, v. z. 
 • zápis předškolních dětí do 1. tříd při základní škole
 • grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti)
 • Děti na startu (pro předškolní děti)
 • FIE (pro předškolní děti)
 • Výlet do Světa medúz (dvě třídy)
 • návštěva Lesánku – Malá digitální univerzita (předškolní třídy)
 • projektové dopoledne "Putování s vílou třídílkou"- projekt MŠ (koordinátor J. Filípková, K. Podmajerská)
 • "Den Země s Plastíkem" (předškolní třídy, koordinátor L. Kopalová, E. Drábková)
 • projektové dopoledne „Čarujeme, kouzlíme, na koštěti letíme"“ –projekt MŠ (koordinátor  N. Schnellzerová)

 

Květen

 • projekt: „Škola nanečisto“ – předškoláci v ZŠ, děti z prvních tříd v MŠ (učitelky předškolních tříd)
 • den otevřených dveří (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ)
 • zápis do MŠ (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ)
 • Den dětí v městské Knihovně v Litvínově (všechny učitelky)
 • Výchovné koncerty v ZUŠ 
 • grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti)
 • Děti na startu (pro předškolní děti)
 • FIE (předškolní třídy)
 • návštěva Lesánku – malá  digitální univerzita (předškolní třídy)
 • Projektový den "Vědecká show a vědecké laborky"
 • Sváťovo dividlo "Kašpárek a hodná víla Jarmilka"
 • návštěva Balónkové Evičky

Červen

 • výlety (všechny učitelky) - dle aktuální situace
 • projektové dopoledne - oslava Dne dětí (koordinátor V. Štiková, K. Podmajerská a ostatní učitelky)
 • grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti)
 • Děti na startu (pro předškolní děti)
 • FIE (předškolní třídy)
 • rozloučení s předškoláky (učitelky předškolních tříd)
 • oční vyšetření v MŠ
 • focení v MŠ
 • třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí
 • požární poplach 

Ostatní akce, které aktuálně vyplynou během školního roku a přesná data všech akcí budou zveřejňována v týdenních plánech na nástěnkách školy a na webových stránkách v jednotlivých třídách v plánovacím kalendáři.