Akce

Plán akcí 2020/2021 

Září

 • společná výzdoba školy (všechny učitelky, zodpovídá N. Schnellznerová DiS., N. Bláhová)
 • třídní schůzka (všechny učitelky)
 • projektový den "Pečujeme o podzimní zahradu" Berušky
 • projektový den "Kouzlíme se zahradními bylinkami" Žabičky
 • projektový den "Přiravujeme zahradu na zimu" Včeličky
 • setkání s rodiči v MŠ na téma "Význam vztahu dětí k životnímu prostředí, jeho udržování a prohlubování v rámci školní docházky i mimo ní". Lektor Ing. Zuzana Drahorádová. 
 • požární poplach

Říjen 

 • projektový den – Po stopách Filipa – environmentální vzdělávání – z projektu Zahrada, ve které se žije „Připravujeme zahradu na zimu“ – spoluúčast rodičů (koordinátor Mgr. L. Jedináková, Bc. L. Kopalová ve spolupráci s ostatními učitelkami)
 • Drakiáda projektové dopoledne (koordinátor D. Juriková)
 • divadlo MŠ „Za brankou je drak“, "Jak se čerti báli", "Pohádky pro uplakánky" (jednotlivá oddělení - Včeličky, Žabičky, Berušky)
 • sběr kaštanů pro lesní zvířátka - přednáška myslivost
 • setkání s rodiči v MŠ "Využití zahradních činností pro rozvoj jemné i hrubé motoriky předškoláka". Lektor Ing. Zuzana Drahorádová. 
 • fotografování zaměstnanců školy na webové stránky školy
 • „Rodiče vítání“

Listopad

 • projektové dopoledne „Dýňobraní, Haloween“ – ve spolupráci se ZŠ, projekt MŠ (koordinátor Bc. L. Kopalová)

 • setkání s rodiči v MŠ "Význam pobytu dětí v přírodě aneb jak připravit děti na vstup do základní školy". Lektor Ing. Zuzana Drahorádová. 

Prosinec

 • vánoční dílna „Vánoční těšení“ (všechny učitelky + provozní zaměstnanci) - dle aktuální situace
 • vánoční jarmarky - dle aktuální situace
 • divadlo v MŠ: „Kašpárek a Honza v pekle“ a přijde i Mikuláš
 • vánoční výzdoba školy (všechny učitelky, zodpovídá N. Schnellznerová DiS., N. Bláhová )
 • sbírka pro psí útulek - dle aktuální situace

Leden

 • třídní schůzka individuální, dle domluvy s učitelkou
 • prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti)
 • projektový týden – Po stopách Filipa – environmentální vzdělávání – z projektu Zahrada, ve které se žije (koordinátor M. Kundertová, N. Popelková DiS. a ostatní učitelky)
 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd)
 • grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti)

Únor

 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti)
 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd)
 • návštěvá Balónkové Evičky - po odděleních
 • Karneval - po odděleních

Březen

 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd)
 • úklid a zvelebování školní zahrady – zaměstnanci a rodiče MŠ (všechny učitelky) současně s projektovým dnem „Zahrada, ve které se žije – Po stopách Filipa“ ve spolupráci s rodiči, koordinátor (V. Štiková, Bc. L. Kosová a ostatní učitelky)
 • Klub předškoláka při ZŠ pro rodiče a děti předškolních tříd
 • týden přípravy předškoláků k zápisu formou hry (učitelky předškolních tříd)
 • prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti) 
 • třídní schůzka pro předškoláky

Duben

 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlídka třídy prvňáčků, zhlédnutí výuky
 • velikonoční jarmark ve spolupráci s rodiči, velikonoční dílny - dle aktuální situace
 • sběr papíru ve spolupráci s Klubem přátel školy, v. z. - dle aktuální situace
 • zápis předškolních dětí do 1. tříd při základní škole

Květen

 • projekt: „Škola nanečisto“ – předškoláci v ZŠ, děti z prvních tříd v MŠ (učitelky předškolních tříd)
 • den otevřených dveří (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ)
 • zápis do MŠ (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ)
 • Den dětí v městské Knihovně v Litvínově (všechny učitelky)
 • Výchovné koncerty v ZUŠ - dle aktuální situace
 • rozloučení s předškoláky (učitelky předškolních tříd)

Červen

 • výlety (všechny učitelky) - dle aktuální situace
 • projektový týden – Po stopách Filipa – environmentální vzdělávání z projektu Zahrada, ve které se žije - oslava Dne dětí (koordinátor V. Štiková, Bc. L. Kosová a ostatní učitelky)
 • schůzky pro rodiče nově přijatých dětí
 • požární poplach 

Ostatní akce, které aktuálně vyplynou během školního roku a přesná data všech akcí budou zveřejňována v týdenních plánech na nástěnkách školy a na webových stránkách v jednotlivých třídách v plánovacím kalendáři.