Akce

Plán akcí 2023/2024

 

Září

 • Společná výzdoba mateřské školy (všechny učitelky, zodpovídá R.Korol Čermáková, P. Kafková).
 • Třídní schůzky (všechny učitelky).
 • Požární poplach.

Říjen 

 • „Drakiáda – Honzo, pozor, letí drak“ projektové dopoledne (koordinátor V. Koubová, A. Kalinová).
 • Sběr kaštanů pro lesní zvířátka.
 • Sběr papíru ve spolupráci s Klubem přátel školy, z.s.
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu, jóga (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Anglický jazyk pro nejmenší.
 • Základy tenisu pro předškoláky.
 • Fotografování dětí, zaměstnanců školy na webové stránky školy.
 • Projektové dopoledne "Dýňobraní, Halloween" - projekt MŠ (koordinátor S. Severová, A. Jindrová).

Listopad

 • Rodiče vítání.
 • Úklid a zvelebování školní zahrady - zaměstnanci a rodiče MŠ, současně s projektovým dnem zazimování zahrady ve spolupráci s rodiči, koordinátor (A. Kalinová, V. Koubová a ostatní učitelky).
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu, jóga (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Anglický jazyk pro nejmenší.
 • Základy tenisu pro předškoláky ve sportovní hale Koldům.

Prosinec

 • Vánoční fotbalový turnaj mateřských škol.
 • Sváťovo dividlo v mateřské škole s představením "Kašpárek v pekle" a možná přijde i Mikuláš.
 • Projektové dopoledne "Čertoviny"- projekt MŠ (koordinátor N. Popelková, J. Mentlíková).
 • Vánoční dílna „Vánoční těšení“, vánoční jarmarky (všechny zaměstnanci mateřské školy).
 • Adventní vystoupení, výzdoba vánočního stromečku a prodejní stánek na náměstí v Litvínově.
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu, jóga (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Anglický jazyk pro nejmenší.
 • Základy tenisu pro předškoláky ve sportovní hale Koldům.
 • Vánoční výzdoba mateřské školy (všechny učitelky, zodpovídá R. Korol Čermáková, P. Kafková).
 • Sbírka pro psí útulek.

Leden

 • Třídní schůzky individuální, dle domluvy s učitelkou.
 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti).
 • Návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd).
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu, jóga (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Anglický jazyk pro nejmenší.
 • Základy tenisu pro předškoláky ve sprotovní hale Koldům.

Únor

 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti).
 • Návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd).
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu, jóga (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Anglický jazyk pro nejmenší.
 • Základy tenisu pro předškoláky ve sportovní hale Koldům.
 • Karneval - po odděleních.

Březen

 • Návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd).
 • Úklid a zvelebování školní zahrady – zaměstnanci a rodiče MŠ, současně s projektovým dnem otevření zahrady ve spolupráci s rodiči, koordinátor (A. Kalinová, V. Koubová a ostatní učitelky).
 • Klub předškoláka při ZŠ pro rodiče a děti předškolních tříd.
 • Týden přípravy předškoláků k zápisu formou hry (učitelky předškolních tříd).
 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti).
 • Třídní schůzka pro rodiče předškoláků.
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu, jóga (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Anglický jazyk pro nejmenší.
 • Základy tenisu pro předškoláky ve sportovní hale Koldům.
 • Návštěva divadla v Litvínově (všechna oddělení).

Duben

 • Návštěva předškoláků v ZŠ – prohlídka třídy prvňáčků, zhlédnutí výuky.
 • Velikonoční jarmark ve spolupráci s rodiči, velikonoční dílny.
 • Sběr papíru ve spolupráci s Klubem přátel školy, v. z.
 • Zápis předškolních dětí do 1. tříd při základní škole.
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu, jóga (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Anglický jazyk pro nejmenší.
 • Základy tenisu pro předškoláky ve sportovní hale Koldům.
 • Projektové dopoledne „Živly kolem nás“ – projekt MŠ (koordinátor L. Jedináková, J. Plašilová)
 • Projektové dopoledne „Pálení čarodějnic“ –projekt MŠ (koordinátor N. Schnellzerová, S. Vršecká).

Květen

 • Besídky všech tříd ke Dni maminek.
 • Projekt: „Škola nanečisto“ – předškoláci v ZŠ, děti z prvních tříd v MŠ (učitelky předškolních tříd).
 • Den otevřených dveří (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ).
 • Zápis do MŠ (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ).
 • Den dětí v městské Knihovně v Litvínově (všechny učitelky).
 • Výchovné koncerty v ZUŠ - dle aktuální situace.
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu, jóga (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Anglický jazyk pro nejmenší.
 • Základy tenisu pro předškoláky ve sprotovní hale Koldům.
 • Oční vyšetření v mateřské škole.
 • Fotografování dětí, zaměstnanců školy na webové stránky školy.

Červen

 • Fotbalový turnaj mateřských škol.
 • Návštěva Balónkové Evičky (všechna oddělení).
 • Výlety (všechny učitelky).
 • Projektové dopoledne - oslava Dne dětí - projekt MŠ (koordinátor S. Severová a A. Jindrová).
 • Grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti).
 • Děti na startu, jóga (pro předškolní děti).
 • FIE (pro předškolní děti).
 • Anglický jazyk pro nejmenší.
 • Základy tenisu pro předškoláky ve sprotovní hale Koldům.
 • Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí (ZŘŠ a zodpovídající učitelky).
 • Požární poplach.
 • Rozloučení s předškoláky - zahradní slavnost (učitelky předškolních tříd a ostatní zaměstnanci mateřské školy). 

Ostatní akce, které aktuálně vyplynou během školního roku a přesná data všech akcí budou zveřejňována v týdenních plánech na nástěnkách školy a na webových stránkách v jednotlivých třídách v plánovacím kalendáři.