Akce

Plán akcí 2019/2020 

Září

 • společná výzdoba školy (všechny učitelky)
 • třídní schůzka (všechny učitelky)
 • požární poplach

Říjen 

 • začátek října: projektový den – Po stopách Filipa – environmentální vzdělávání – z projektu Zahrada, ve které se žije „Připravujeme zahradu na zimu“ – spoluúčast rodičů (koordinátor V. Koubová, M. Kundertová ve spolupráci s ostatními učitelkami)
 • Drakiáda projektové dopoledne (koordinátor D. Juriková)
 • divadlo MŠ „Perníková chaloupka“ (všechny třídy kromě Kuřátek)
 • sběr kaštanů pro lesní zvířátka
 • fotografování zaměstnanců školy na webové stránky školy
 • „Rodiče vítání“
 • projektové dopoledne „Dýňobraní, Haloween“ – ve spolupráci se ZŠ, projekt MŠ (koordinátor Bc. L. Kopalová, L. Holasová)
 • návštěvy sportovní základní školy (pro předškolní děti)

Listopad

 • fotografování dětí v MŠ – téma podzim, zima nebo Vánoce
 • sběr papíru
 • návštěvy sportovní základní školy (pro předškolní děti)

Prosinec

 • vánoční dílna „Vánoční těšení“ (všechny učitelky + provozní zaměstnanci)
 • vánoční jarmarky
 • divadlo v MŠ: „Kašpárek a Honza v pekle“ a přijde i Mikuláš
 • vánoční výzdoba školy (všechny učitelky)
 • sbírka pro psí útulek
 • návštěvy sportovní základní školy (pro předškolní děti)

Leden

 • třídní schůzka individuální, dle domluvy s učitelkou
 • prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti)
 • projektový týden – Po stopách Filipa – environmentální vzdělávání – z projektu Zahrada, ve které se žije (koordinátor M. Kundertová, Bc. L. Kopalová a ostatní učitelky)
 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd)
 • grafomotorická a logopedická setkávání (pro předškolní děti)
 • návštěvy sportovní základní školy (pro předškolní děti)

Únor

 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti)
 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd)
 • návštěvy sportovní základní školy (pro předškolní děti)

Březen

 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlédnutí školy, exkurze (učitelky předškolních tříd)
 • úklid a zvelebování školní zahrady – zaměstnanci a rodiče MŠ (všechny učitelky) současně s projektovým dnem „Zahrada, ve které se žije – Po stopách Filipa“ ve spolupráci s rodiči, koordinátor (Mgr. L. Jedináková, D. Juriková a ostatní učitelky)
 • Klub předškoláka při ZŠ pro rodiče a děti předškolních tříd
 • týden přípravy předškoláků k zápisu formou hry (učitelky předškolních tříd)
 • prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti) – domluvit
 • třídní schůzka pro předškoláky
 • Divadélko Ondřej – muzikál „Malenka“
 • návštěvy sportovní základní školy (pro předškolní děti)

Duben

 • předplavecký výcvik (učitelky předškolních tříd)
 • návštěva předškoláků v ZŠ – prohlídka třídy prvňáčků, zhlédnutí výuky
 • velikonoční jarmark ve spolupráci s rodiči, velikonoční dílny
 • sběr papíru ve spolupráci s Klubem přátel školy, v. z.
 • zápis předškolních dětí do 1. tříd při základní škole
 • Prevence rizikového chování – pí. Hejčová (předškolní děti) – domluvit
 • návštěvy sportovní základní školy (pro předškolní děti)

Květen

 • předplavecký výcvik (učitelky předškolních tříd)
 • projekt: „Škola nanečisto“ – předškoláci v ZŠ, děti z prvních tříd v MŠ (učitelky předškolních tříd)
 • den otevřených dveří (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ)
 • zápis do MŠ (zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, učitelky MŠ)
 • Den dětí v městské Knihovně v Litvínově (všechny učitelky)
 • Výchovné koncerty ZUŠ
 • rozloučení s předškoláky (učitelky předškolních tříd)
 • návštěvy sportovní základní školy (pro předškolní děti)

Červen

 • předplavecký výcvik (učitelky předškolních tříd)
 • výlety (všechny učitelky)
 • projektový týden – Po stopách Filipa – environmentální vzdělávání z projektu Zahrada, ve které se žije - oslava Dne dětí (koordinátor H. Schöfflová, Bc. L. Kosová a ostatní učitelky)
 • schůzky pro rodiče nově přijatých dětí
 • požární poplach  s efekty

 

Ostatní akce, které aktuálně vyplynou během školního roku a přesná data všech akcí budou zveřejňována v týdenních plánech na nástěnkách školy a na webových stránkách v jednotlivých třídách v plánovacím kalendáři.