Třídní učitel:

Mgr. Gabriela Baborová
E-mail:
baborova@3zs.cz
Umístění:
modrá budova, kabinet č. 38
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni