Třídní učitel:

Mgr. Kamila Plochová
E-mail:
plochova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující