Organizace školního roku 2021/2022

Pedagogické rady:           pondělí vždy od 14:30 hod.      

22. 11. 2021

24. 01. 2022

25. 04. 2022

                                           středa

22. 06. 2022

Provozní porady:             pondělí a dle potřeby – vždy od 14:30 hod.

Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy

Porady vedení školy        1 x týdně a dle potřeby

Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, každé čtvrtletí a vždy podle potřeby porady vyučujících po předmětech a ročnících 1 x týdně

Porady školního poradenského pracoviště v pondělí 4. vyučovací hodinu

Porady zástupkyně ředitelky školy, školního speciálního pedagoga a asistentů pedagoga 1 x týdně, 1 x měsíčně nebo podle potřeby za účasti ředitelky školy

Káva s ředitelkou školy (neformální setkávání se zaměstnanci) pondělí 14:00 – 15:00 hod.

 

Třídní schůzky:

V průběhu září se budou konat třídní schůzky jednotlivě podle rozpisu – viz níže.

Za příznivé epidemiologické situace se další schůzky budou konat běžným způsobem, v opačném případě online. Upřesnění včas zveřejníme.     

  1. stupeň od 16:00 hod.; 2. stupeň od 17:00 hod.

Termíny:          23. 11. 2021

                           25. 01. 2022

                          26. 04. 2022

Přítomnost všech vyučujících: 16:00 – 18:00 hod.

Možnost konat TS formou TRIA, zahájení bude vždy v den konání TS.

 

Konzultační hodiny učitelů: po dohodě žáka nebo zákonného zástupce s vyučujícím

Realizovanou konzultaci zapíše vyučující žákovi do žákovské knížky

Konzultační hodiny výchovné poradkyně: úterý 13:00 – 14:30 hod. a dála dle domluvy

Konzultační hodiny školního speciálního pedagoga: středa 14:00 – 16:00 hod a dále dle domluvy

Konzultační hodiny školní metodičky prevence: podle potřeby

Novinkou je možnost konání online konzultací po předchozí domluvě

 

Dny volna vyhlášené ředitelkou školy:

          25.-26. 10. 2021

          02.-03. 06. 2022

          Další případný termín bude stanoven podle aktuální nabídky DVPP nebo mimořádné situace.

          Zákonní zástupci budou včas informováni.

Ve dnech volna vyhlášených ředitelkou školy a v době prázdnin je provoz školní jídelny přerušen.

 

Provoz ŠD bude zajištěn během podzimních, pololetních a velikonočních prázdnin a ve dnech volna vyhlášených ředitelkou školy.

Třídní výlety se budou realizovat do 17. 06. 2022

Plán řádné dovolené: viz samostatný vnitřní předpis

Roční plán akcí, příloha ročního plánu školy 2021/2022

 měsíc                                                                 název akce                                                                 

 

SRPEN                                                                                                                          

25.–26. 8.

Lesná – výjezd pedagogů

 31. 8.

BOZP a PO, školení zaměstnanců

 

Pedagogická rada

ZÁŘÍ

1. 9.

Zahájení školního roku

testování žáků 2.-9. ročníku

2. 9.

Testování žáků 1. ročníku

2. 9. - 3. 9.

Adaptační aktivity ve škole, den s TU

vydávání učebnic

6. 9.

Testování žáků

výuka dle rozvrhu

7. - 9.

TS dle rozpisu

6. – 10.

Projektová výuka DV – Zebra se za tebe nerozhlédne, literární a výtvarná soutěž

9. 9.

Testování žáků

 

 

Návštěvy městské knihovny, besedy dle nabídky a volné kapacity

15. 9.

FOREDU, účast na online workshopech, zkrácená výuka

20. -24. 9. 

Týden evropské kuchyně

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku

27. 9.

Den s třídním učitelem, projektová výuka: EDJ, Den české státnosti

28. 9.

Státní svátek Den české státnosti.

 

 

ŘÍJEN

1. 10.

Cvrček z.s., zahájení činnosti zájmových kroužků

 

Týden knihoven

 

Halloween

6. 10. – 8. 10.

Dopravní hřiště Most – 4. ročník

7. 10.

Divadelní představení Mauglí, žáci 6. a 7. ročníku

 

Sběr papíru, baterií, kaštanů

Projektová výuka OČMS (2. st.)

14.10.

Ukázková hodina – genetická metoda – 1. C -16:30h.

15. 10.

Jak se dělá tanečník?  5. a 6. ročník, Citadela

25.-26. 10.

ŘV

28. 10.

Státní svátek

27.a 29.  10.

Podzimní prázdniny

LISTOPAD

 

Příběhy bezpráví, 9. ročník

 

Sportovní „Čtyřlístek“ – gymnastika pro 1. ročník, bruslení 2. ročník

17. 11.

Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studenstva

23. 11.

TS

 

Dějepisná olympiáda, školní kolo

Příběhy bezpráví (9. roč.)

22. 11.

Pedagogická rada 

29. 11.

Zeměpis, promítání na téma „Velké safari a usmíření s Afrikou, 7. ročníky

 

Mladý chemik – školní kolo

PROSINEC

 

Mikuláš ve škole

 

Zámek Valdštejnů – využití adventního programu

 

Exkurze Drážďany, Praha dle zájmu žáci 8. a 9. ročníku

 

Sportovní „Čtyřlístek“ – gymnastika pro 1. ročník, bruslení 2. ročník

 

Olympiáda z českého jazyka-školní kolo

 

Olympiáda z anglického jazyka – školní kolo

13.-17. 12.

Projekt 1. stupně Vánoční zvyky, tradice se zaměřením na rozvoj gramotností, životních kompetencí

 

Adventní vystoupení žáků na náměstí v Litvínově

22. 12.

Vánoční těšení-třídní besídky, Den s TU

23.12.-2.1.

Vánoční prázdniny

LEDEN

10. 1. – 16.1.

Sportovní „Čtyřlístek“ – lyžařský kurz 5. ročník

 

Sportovní „Čtyřlístek“ – gymnastika pro 1. ročník, bruslení 2. ročník

 

Olympiáda v německém jazyce – školní kolo

 

Olympiáda v ruském jazyce – školní kolo

Okresní kolo dějepisné olympiády

24. 1.

Pedagogická rada

25. 1.

TS

 

Mladý chemik – krajské kolo

30.1.

LVK žáci 7. ročníku

31. 1.

Rozdání vysvědčení, ukončení pololetí, projektový den prevence – třída s TU

ÚNOR

4. 2.

Pololetní prázdniny

21.-27. 2.

Jarní prázdniny

 

Den mateřského jazyka

 

Chemická olympiáda – školní kolo

 

Sportovní „Čtyřlístek“ – gymnastika pro 1. ročník

BŘEZEN

 

LVK?

 

Měsíc knihy a internetu

 

Plavecký kurz pro žáky 3. a 4. ročníku

 

Chemická olympiáda – okresní kolo

DUBEN

13. 4.

Velikonoční dílny

14. 4.

Velikonoční prázdniny

 

Jaro s VIANOU

 

Chemie - exkurze – vodní dílo Fláje

 

Sportovní „Čtyřlístek“ – plavecký výcvik 3. + 4. ročník

 

Projekt – environmentální výchova „Den Země“

 

Zápis k základnímu vzdělávání

 

Projekt Dopravní výchova, všechny složky IZS

Dějepisné exkurze (6.-9. roč.)

25. 4.

Pedagogická rada

26. 4.

TS

KVĚTEN

1. 5.

Svátek práce

8. 5.

Státní svátek – Den vítězství

 

Sportovní „Čtyřlístek“ – plavecký výcvik 3. + 4. ročník

 

Přírodovědná exkurze – přírodní rezervace Lovoš

 

ŠVP 3. roč.

 

Akce k 80. výročí atentátu na R. Heydricha, včetně exkurze

 

Cross School Running, školní kolo

ČERVEN

 1. 6.

Den dětí

2.-3. 6.

ŘV – DVPP pro sborovnu MBTI I.

 

Třídní výlety

 

Celé Česko čte dětem

17. 6.

Termín ukončení konání třídních výletů, exkurzí

 

Sportovní „Čtyřlístek“ – plavecký výcvik 3. + 4. ročník

22. 6.

Pedagogická rada (středa, zkrácené vyučování)

 

Šerpování žáků 9. ročníku

30. 6.

Vysvědčení, zakončení školního roku

 

 

 

 

Poznámky:

Akce se budou konat v závislosti na aktuálních opatřeních z důvodu onemocnění Covid 19.

Datum konání bude doplněn, upřesněn a včas zveřejněn.

 

Výukové lekce v knihovně 1. stupeň – dle aktuálních nabídek Městské knihovny v Litvínově.