Organizace školního roku 2022/2023

Pedagogické rady:           pondělí vždy od 14:30 hod.      

21. 11. 2022

23. 01. 2023

24. 04. 2023

                                           středa

21. 06. 2023

Provozní porady:             pondělí a dle potřeby – vždy od 14:30 hod.

Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy

Porady vedení školy        1 x týdně a dle potřeby

Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, každé čtvrtletí a vždy podle potřeby, porady vyučujících po předmětech a ročnících 1 x týdně

Porady školního poradenského pracoviště v pondělí 5. vyučovací hodinu

Porady zástupkyně ředitelky školy, školního speciálního pedagoga a asistentů pedagoga 1 x týdně1 x měsíčně nebo podle potřeby za účasti ředitelky školy, výchovné poradkyně 1 x za čtvrtletí nebo púodle potřeby

Káva s ředitelkou školy (neformální setkávání se zaměstnanci) pondělí 14:00 – 15:00 hod.

Otevřená ředitelna pro žáky: pondělí a čtvrtek7:40 - 7:55 hod., nebo vždy po předchozí domluvě

Třídní schůzky:

1. stupeň od 16:00 hod. 2. stupeň od 17:00 hod.

Termíny:          20. 09. 2022

                        22. 11. 2022

                        24. 01. 2023

                        25. 04. 2023

Přítomnost všech vyučujících: 16:00 – 18:00 hod.

Podporujeme konáníí TS formou TRIA, zahájení bude vždy v den konání TS.

 

Konzultační hodiny učitelů: po dohodě žáka nebo zákonného zástupce s vyučujícím

Realizovanou konzultaci zapíše vyučující žákovi do žákovské knížky

Konzultační hodiny výchovné poradkyně: úterý 13:00 – 14:30 hod. a dále dle domluvy

Konzultační hodiny školního speciálního pedagoga: středa 14:00 – 16:00 hod a dále dle domluvy

Konzultační hodiny školní metodičky prevence: podle potřeby

Novinkou je možnost konání online konzultací po předchozí domluvě

 

Dny volna vyhlášené ředitelkou školy:

          01. - 02. 09. 2022

          18. 11. 2022

          22. 12. 2022

          05. 04. 2023

Ve dnech volna vyhlášených ředitelkou školy a v době prázdnin je provoz školní jídelny přerušen.

Provoz ŠD bude zajištěn během podzimních, pololetních a velikonočních prázdnin a ve dnech volna vyhlášených ředitelkou školy.

Třídní výlety, exkurze:  termín realizace do 16. 06. 2023

Plán řádné dovolené: viz samostatný vnitřní předpis.