Organizace školního roku 2022/2023 v základní škole

Prázdniny:

Podzimní prázdniny:  26. - 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 27.2. - 5.3.2023

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023

                

Organizace školního roku 2022/2023 v základní škole

Pedagogické rady:                                      

 pondělí vždy od 14:30 hod.         21. 11. 2022

                                                              23. 01. 2023

                                                             24. 04. 2023

 středa                                               21. 06. 2023

  

Provozní porady:                      pondělí od 14:30 hod.

                                                a dle potřeby

Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy.

Porady vedení školy: 1 x týdně a dle potřeby.                                                                                                        

Metodická sdružení, předmětové komise, poradní sbor: přípravný týden, každé čtvrtletí a vždy podle potřeby.

Porady vyučujících po předmětech a ročnících: podle potřeby.

Porady školního poradenského pracoviště: pondělí 5. vyučovací hodinu

Porady zástupkyně ředitelky školy, školního speciálního pedagoga a asistentů pedagoga   1 x týdně,
                                                                                                                                                1 x měsíčně nebo podle potřeby za účasti ředitelky školy, výchovné poradkyně 1 x za čtvrtletí nebo podle potřeby.

Káva s ředitelkou školy (neformální setkávání se zaměstnanci): pondělí 14:00 – 15:00 hod.

Otevřená ředitelna pro žáky: pondělí a čtvrtek 7:40 hod. – 7:55 hod. nebo vždy po předchozí domluvě.

Třídní schůzky:                        

1. st. od 16:00 hod. 

2. st. od 17:00 hod.

ve dnech: 20. 09. 2022; 22. 11. 2022;  24. 01. 2023;  25. 04. 2023

Přítomnost všech vyučujících: 16:00 – 18:00 hod.

Podporujeme konání TS formou TRIA, zahájení bude vždy v den konání TS.

Konzultační hodiny učitelů: po dohodě žáka nebo zákonného zástupce s vyučujícím. Realizovanou konzultaci zapíše vyučující žákovi do žákovské knížky.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně: úterý 13:00 – 14:30 hod. a dála dle domluvy.

Konzultační hodiny školního speciálního pedagoga: středa 14:00 – 16:00 hod a dále dle domluvy.

Konzultační hodiny školní metodičky prevence: podle potřeby.

Konzultační hodiny školní psycholožky: pondělí 14:00-16:00 a dále po předchozí tel. domluvě.

Novinkou je možnost konání online konzultací po předchozí domluvě.

Dny volna vyhlášené ředitelkou školy:

01.- 02. 09. 2022

22. 12. 2022

05. 04. 2023

Ve dnech volna vyhlášených ředitelkou školy a v době prázdnin je provoz školní jídelny přerušen.

Provoz ŠD bude zajištěn během podzimních, pololetních a velikonočních prázdnin a ve dnech volna vyhlášených ředitelkou školy.

Třídní výlety, exkurze: termín realizace do 16. 06. 2023

Plán řádné dovolené: viz samostatný vnitřní předpis

Roční plán práce v PDF zde