Organizace školního roku 2023/2024 v základní škole

Prázdniny:

Podzimní prázdniny:  26. - 27. října 2023

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 4. března - 10. března 2024

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024

                

Organizace školního roku 2023/2024 v základní škole

 Pedagogické rady:                   

vždy od 14:30 hod.      zahajovací    31. 08. 2023

                                                     27. 11. 2023

                                                     25. 01. 2024

                                                     22. 04. 2024

                                                     20. 06. 2024

 Provozní porady:                      pondělí od 14:30 hod.

                                                    a dle potřeby

Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy

Porady vedení školy: 1 x týdně v pondělí a dále dle potřeby

Metodická sdružení, předmětové komise, poradní sbor: přípravný týden, každé čtvrtletí a vždy podle potřeby

porady vyučujících po předmětech a ročnících 1 x týdně

Porady školního poradenského pracoviště: pondělí 4. vyučovací hodinu

Porady zástupkyně ředitelky školy, školního speciálního pedagoga a asistentů pedagoga 1 x týdně,
1 x měsíčně nebo podle potřeby za účasti ředitelky školy, výchovné poradkyně 1 x za měsíčně nebo podle potřeby

Káva s ředitelkou školy (neformální setkávání se zaměstnanci): pondělí 14:00 – 15:00 hod nebo vždy dle potřeby a předchozí domluvy

Otevřená ředitelna pro žáky: pondělí a čtvrtek 7:40 hod. – 7:55 hod. nebo vždy po předchozí domluvě

Třídní schůzky:                         12. 09. 2023 pouze 1. ročník

  1. st. od 16:00 hod. 19. 09. 2023, kromě 1. ročníku
  2. st. od 17:00 hod. 28. 11. 2023

                                    16. 01. 2024

                                    23. 04. 2024

       Přítomnost všech vyučujících: 16:00 – 18:00 hod.

       TS formou TRIO, TU 1 x za rok zahájení bude vždy v den konání TS.

Konzultační hodiny učitelů: po dohodě žáka nebo zákonného zástupce s vyučujícím

       Realizovanou konzultaci zapíše vyučující žákovi do žákovské knížky.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro 1. stupeň: úterý 14:00 – 16:00 hod nebo dle domluvy

Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro 2. stupeň: středa 14:00 – 15:20 hod nebo dle domluvy

Konzultační hodiny školního speciálního pedagoga: středa 14:00 – 16:00 hod a dále dle domluvy

Konzultační hodiny školní psycholožky: pondělí 14:30 – 16:00 hod a dále dle domluvy

Konzultační hodiny školní metodičky prevence: podle potřeby

       Možnost konání online konzultací po předchozí domluvě.

Dny volna vyhlášené ředitelkou školy:

         25. 10. 2023 DVPP

         22. 12. 2023

         09.-10. 05. 2024

       Termíny mohou být v průběhu školního roku upraveny či doplněny. Vždy budete včas informováni.

       Ve dnech volna vyhlášených ředitelkou školy a v době prázdnin je provoz školní jídelny přerušen.

Provoz ŠD bude zajištěn během podzimních, pololetních a velikonočních prázdnin a ve dnech volna vyhlášených ředitelkou školy.

Třídní výlety, exkurze: termín realizace do 14. 06. 2024

Plán řádné dovolené: viz samostatný vnitřní předpis

Roční plán práce v PDF zde