Školní akce, aktuálně

Informace o provozu jídelny od 1. 3. 2021

Informace o provozu jídelny od 1. 3. 2021

Na základě rozhodnutí vlády se od 1. 3. 2021 na dobu tří týdnů uzavírají základní školy, tím dojde i k omezení provozu školní jídelny. Možnost výdeje do jídlonosičů zůstává zachována.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Povinnost ochrany dýchacích cest (nos a ústa) respirátorem bez výdechového ventilku nebo zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným výrobkem, který splňuje všechny podmínky a požadavky viz uvedená norma v dokumentu Mimořádné opatření MZ.…