ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 4. C

MILÉ DĚTI,

PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI A JÁ UŽ SE NA VÁS VŠECHNY MOC TĚŠÍM. SEJDEME SE 1. ZÁŘÍ V 9:00 PŘED ŠKOLOU.

VAŠE PANÍ UČITELKA ZUZKA 

Akce

Třídní učitel:

Mgr. Zuzana Nožková
E-mail:
nozkova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující