Zápis do 1. tříd

 

 
 

 

Klub předškoláka

Budoucí prvňáčci, milí rodiče, zveme Vás do školy na dvě na sebe navazující odpoledne a jedno dopoledne, kdy budete moci nahlédnout do výuky.

Více informací o průběhu akcí naleznete v příloze.

Klub předškoláka 2018 pozvánka_2.docx

 

Informace o odkladu školní docházky v době zápisu do 1.tříd – 2018

 

  • §37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Žádost o odklad podaná při zápisu ( ke stažení níže) musí být doložena:

  1. doporučující zprávou příslušného školského poradenského zařízení tj. v Litvínově a Mostě pedagogicko - psychologické poradny www.pppuk.cz/poradny/most a
  2. doporučující zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Zápisní list do 1. třídy pro_školní_rok_2018-19.doc

Žádost o odklad povinné školní docházky.docx

Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky - zápis do 1.tříd.docx