Zápis do 1. tříd

Na Vás ale hlavně Vaše děti se těšíme 4. 9. 2017 v 8:00 před školou.

 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se konala 6. 6. 2017 v 16 hodin v budově školy. Nepřítomní rodiče mají ve škole připravené písemné informace. Upozorňujeme, že zápis do školní družiny je v termínu 19.-20.6.2017. 

 

Organizace prvního týdne ve škole:


Na Vás ale hlavně Vaše děti se těšíme 4. 9. 2017 v 8:00 před školou.

Pondělí 4. září – v 8 hodin před školou bez aktovky, bez přezůvek, přivítání nových žáčků a následné seznámení v jednotlivých třídách, konec kolem 9. hodiny.
Úterý 5. září – v 7:45 hodin před školou s aktovkou – přezůvky, svačina, penál, zámeček. Děti dostanou sešity a učebnice, formulář k vyplnění osobních údajů. Konec výuky v 9.40.
Středa 6. září – v 7:45 hodin před školou, konec výuky v 10.45. V aktovce vše jako předešlý den + vyplněné formuláře a podepsané sešity a učebnice. Děti dostanou rozvrh hodin.
Čtvrtek 7. září – v 7.45 před školou, děti půjdou do šatny a spolu s TU odejdou do své třídy. Konec vyučování v 11.40. Vyučování už probíhá podle rozvrhu.
8. září – v 7.45 děti odejdou do šatny, poté do třídy. Vyučování podle rozvrhu, konec v 11.40.

Od 11. září (pondělí) chodí děti samostatně do šatny a do třídy, vyučování probíhá podle rozvrhu, družinové děti si po vyučování přebírají paní vychovatelky. Na ostatní děti rodiče čekají před školou. Paní učitelky je odvedou do šaten příp.do jídelny, pak děti odcházejí samostatně.

V úterý 12. září v 16 hod se bude konat třídní schůzka, kde se dozvíte další důležité informace. 

 

Informace o odkladu školní docházky v době zápisu do 1.tříd – 2017

 

  • 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Žádost o odklad podaná při zápisu ( ke stažení níže) musí být doložena:

  1. doporučující zprávou příslušného školského poradenského zařízení tj. v Litvínově a Mostě pedagogicko - psychologické poradny www.pppuk.cz/poradny/most a
  2. doporučující zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa.