Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

ve městě LITVÍNOV

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

dokumenty ke stažení zde:

Rozhodnutí o přijetí.pdf 

Rozhodnutí o nepřijetí.pdf

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil.

Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

  1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
  2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vyplněné formuláře k odkladu, které zákonný zástupce musí doručit škole, jsou: vyplněný zápisový list, žádost o odklad povinné školní docházky, doporučení školského poradenského zařízení, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  

Přihlášení dítěte do ŠD a ŠJ na školní rok 2020/2021 se uskuteční v červnu na společné schůzce rodičů budoucích prvňáčků.

 

Desatero pro rodiče.pdf