Příměstský tábor

 

 

 

                         


                          

                          VZHŮRU ZA
                                 DOBRODRUŽSTVÍM

            

Termín od 15. 07. do 19. 07. 2024

Příměstský tábor je určen pro všechny děti prvního stupně ze Základní školy a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most, které chtějí prožít týden dobrodružství, zábavy, pohybových aktivit, výletů, vědomostních her, rukodělných činností a poznat spoustu nových kamarádů.

Cena: 2 800,- Kč

Místo: budova školní družiny, zahrada ŠD, multifunkční hřiště

Příchod: 07:30 – 8:00 hod. do budovy ŠD       

Odchod: 15:30 – 16:00 hod. z budovy ŠD

Vedoucí turnusu a oddílů jsou kvalifikovanými pedagogy školy

Program:

Pondělí – Úpravna vody, Meziboří

Úterý – Tvořivá dílna, Teplice

Středa – Městská knihovna, Most

Čtvrtek – Zámek Jezeří, Černice

Pátek – Psí útulek, Litvínov

 

Přihlášky, bližší informace a formuláře k vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách školy https://www.3zs.cz/ nebo na sekretariátu školy.
Případné dotazy pište na adresu: vrchotova@3zs.cz

Informace pro zákonné zástupce
Program 2024
Provozní a organizační řád přím. tábora
Závazná přihláška

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení zákonní zástupci,

od 1. 6. do 30. 9. 2023 bude v budově ŠD probíhat rozsáhlá rekonstrukce.
Z tohoto důvodů se ruší letošní příměstský tábor.

Děkujeme za pochopení.

Lenka Záděrová, DiS.
Vedoucí školní družiny

_________________________________________________________________________

Program na celý týden je velmi pestrý a zábavný...

Pátý den jsme navštívili výstavu bratří Grimmů a odpoledne jsme tábor uzavřeli radovánkama v hasičské pěně. Děti se loučily s tím, že týden rychle utekl a ještě by pokračovaly. Tak příští rok nashledanou... 

 

Čtvrtý táborový den jsme trávili na farmičce U Kačky na Klínech, oběd jsme měli formou polní kuchyně a gulášek byl vynikající.  

Třetí den jsme prokázali své turistické schopnosti a krásnou lesní cestou jsme došli bezmála 7km do Oseka. Zde jsme využili lanové centrum a hráli si v korunách stromů. Za vynikající řízek s kaší vděčíme majiteli  místní provozovny U Hajných a děkujeme za vstřícnost. 

Druhý táborový den jsme navštívili hornické muzeum, kde se děti měly možnost podívat, jak pracovali horníci a také si vyzkoušet jízdu důlním vlakem.

První den jsme zahájili ranní rozcvičkou, která nás bude doprovázet každé ráno. Dopolední hry jsme zpestřili výrobou placek na táborová trika s potiskem. Oběd pro nás připravili majitelé restaurace U Petra, kterým patří veliké poděkování za výbornou knedlíčkovou polévku a rajskou omáčku. Odpoledne jsme navštívili zimní stadion Ivana Hlinky, kde jsme měli možnost nahlédnout do zázemí litvínovských hokejistů a pozdravit nás přišel i maskot Vervák. 

.......................................... 

 

"Jazykovka“ připravuje příměstský tábor pro své žáky...

   

Téma: „Pět společných dní pohybu a poznání “        

1. turnus: 1. 8. -   5. 8. 2022 (7:30 – 16:00 hodin)
2. turnus: 8. 8. - 12. 8. 2022 (7:30 – 16:00 hodin)

Příměstský tábor je určen pro všechny děti, které chtějí prožít týden plný zábavy, pohybových aktivit, výletů, vědomostních her, rukodělných činností a zároveň formou hry rozšířit vědomosti.  

Cena: 2000,- Kč

Místo: budova školní družiny, zahrada ŠD, multifunkční hřiště, výlety po okolí

Příchod:   7:30 –   8:00 hod do budovy ŠD            
Odchod: 15:30 – 16:00 hod z budovy ŠD

Vedoucí turnusu a oddílů jsou kvalifikovanými pedagogy školy.

Přihlášky, bližší informace a formuláře k vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách školy https://www.3zs.cz nebo na sekretariátu školy.
Případné dotazy pište na adresu: vrchotova@3zs.cz 

Informace pro zákonné zástupce
Program 2022
Provozní a organizační řád přím. tábora
Závazná přihláška
Příměstský tábor - bezinfekčnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlédnutí za příměstským táborem
v termínech od 2. – 6. srpna a od 9. – 13. srpna
2021

Zájem o tábor byl veliký, navštěvovalo ho celkem 77dětí z naší školy ve dvou po sobě jdoucích týdnech začátkem srpna. Děti byly nadšené z pestré každodenní nabídky, vznikla nová přátelství a odnesly si mnoho veselých zážitků.
Rodiče se tak mohli plně věnovat svému zaměstnání a někteří již projevili zájem o následující léto. Máme spoustu nových nápadů na příští rok a připravujeme další zajímavý program.

Důkazem spokojenosti a pochvalou pro personál jsou vyplněné dotazníky od dětí, které nešetřily chválou.

 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf

............................................................

Věnujte prosím pozornost tomuto sdělení!

Na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 9. 7. 2021 pro návrat z pobytu v zahraničí delšího než 12 hodin v posledních 14 dnech je rodič povinen doložit podepsaný formulář „Čestné prohlášení o pobytu v zahraničí“, že jeho dítě nepobývalo v posledních 14 dnech v zemích s vysokým rizikem nákazy, velmi vysokým rizikem nákazy ani v zemích s extrémním rizikem nákazy.

Informace k provozu přím. tábora
Čestné prohlášení o pobytu v zahraničí
Program tábora

........................................................

Informace pro rodiče:

1. turnus je plně obsazen, přihlásilo se 40 dětí a jeden náhradník.
Přijatí jsou všichni, kdo podali přihlášku a řádně uhradili platbu v termínu.

2. turnus je téměř obsazen, přihlásilo se 38 žáků.
Přijatí jsou všichni, kdo podali přihlášku a řádně uhradili platbu v termínu.

.......................................................

JAZYKOVKA připravuje příměstský tábor
pro své žáky 1. – 8. ro
čníku

 

               

Téma: „Za poznáním s úsměvem,
               sch
ázíme se každý den“

1. turnus: 2. 8. - 6. 8. 2021 (7:30 – 16:00 hodin)
2. turnus: 9. 8. – 13. 8. 2021 (7:30 – 16:00 hodin)

Příměstský tábor je určen pro všechny děti, které chtějí prožít týden plný zábavy, pohybových aktivit, výletů, vědomostních her, rukodělných činností a zároveň formou hry doplnit vědomosti, které unikly v době distanční výuky. Kdo by nechtěl zažít táborové radovánky mezi kamarády.

Cena: 1500 Kč

Místo: budova školní družiny, zahrada ŠD, multifunkční hřiště, výlety po okolí
Příchod: 7:30 – 8:00 hod do budovy ŠD           
Odchod: 15:30 – 16:00 hod z budovy ŠD
Vedoucí turnusu a oddílů jsou kvalifikovanými pedagogy školy.

Přihlášky, bližší informace a formuláře k vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách školy https://www.3zs.cz nebo na sekretariátu školy.
Případné dotazy pište na adresu: kolevova@3zs.cz

Informace pro rodiče

Závazná přihláška na příměstský tábor

Prohlášení zákonných zástupců - BEZINFEKČNOST

Provozní a organizační řád