Seznam přijatých uchazečů

Vážení rodiče,  v odkaze najdete rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ladova 1676, Litvínov od 1. 9. 2019. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout osobně v mateřské škole od 27. 5. 2019. Třídní schůzka pro nově…

Stanovení úplaty

Vážení rodiče,  v odkazech najdete informace o výši úplaty v době druhé etapy rekonstrukce (červenec a srpen 2019) a výši úplaty za předškolní vzdělávání pro nový školní rok 2019/20 s platností od 1. 9. 2019.  

Schůzka pro rodiče

Dne 17. 1. 2019 od 16 hodin proběhne schůzka pro rodiče předškoláků. Navštíví nás paní učitelka ze Základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově. Dozvíte se, co potřebuje Vaše dítě před nástupem do základní školy. Těšíme se na Vaší účast. 

Týden pro inkluzi

V letošním školním roce jsme se zapojili do celostátní akce Týden pro ikluzi, která proběhla od 22. do 28. října 2018. 

Podzimní zamykání zahrady

S příchodem podzimu jsme se v naší mateřské škole připravovali na tradiční projektový den "Zamykání zahrady", který je také příjemným neformálním setkáním dětí a rodičů se všemi zaměstnanci mateřské školy. Děti společně s rodiči čekala na…

Náhradní vánoční provoz

  Náhradní provoz ve dnech 27. 12., 28. 12. a 31. 12. 2018 pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných Městským úřadem Litvínov zajišťuje v letošním školním roce zajišťuje naše mateřská škola. Od 2. 1. 2018 budou v provozu všechny mateřské školy. …

První etapa rekonstrukce dokončena

Naše mateřská škola Laduška se od září stala bezbariérovou. V první etapě rekonstrukce se udělalo nové sociální zařízení ve třech odděleních.  Zároveň došlo k prodloužení provozní doby  v pondělí a ve středu, a to do 16.30 hod.  Více ve  fotogalerii.