Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Nové pracovní příležitosti.

Jedná se o národní individuální projekt, realizovaný z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti a Nové pracovní příležitosti, projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001.

Finanční prostředky, určené na podporu veřejně prospěšných pracovních míst, realizovaných ve spolupráci s Vámi na základě dohody č. MOA-VF-14/2015 jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, v rámci Operačního programu:

-          Lidské zdroje a zaměstnanost a

-          Zaměstnanost.

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001.pdf