Školní psycholog

Mgr. Lenka Suchardová 

 

Milí žáci a rodiče, teším se na vás v novém školním roce. Neváhejte se na mne obrátit :-)

 

E-mail: suchardova@3zs.cz 

Telefon: 777 453 355 

Konzultační hodiny v PONDĚLÍ od 14:30 – 16:00 hod, dále po předchozí domluvě tyto dny: PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK

Možnost konzultací e-mailem, telefonicky, on-line konzultace. 

 

Co dělá školní psycholog?

 • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče i učitele 
 • pomáhá řešit osobní, vztahové, vzdělávací a rodinné problémy 
 • řeší krizové situace 
 • pomáhá při přechodu z MŠ do ZŠ, výběru dalšího studia 
 • Pracuje s třídními kolektivy 
 • spolupracuje s třídními učiteli 
 • pomáhá utvářet dobré vztahy ve třídě 
 • podílí se na preventivních aktivitách 
 • řeší krizové situace (např. šikanu) 
 • Podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • věnuje se zejména žákům s poruchami učení, pozornosti, chování, žákům nadaným 
 • Diagnostika a depistáž 
 • vyhledává žáky s výukovými a výchovnými problémy, žáky nadané 
 • zjišťuje klima ve třídách 
 • provádí ve škole dotazníky, ankety 
 • Šíří osvětu o duševním zdraví 
 • metodicky podporuje třídní učitele 
 • pořádá workshopy/semináře 
 • spolupracuje s dalšími členy školního poradenského zařízení, s dalšími odborníky a organizacemi mimo školu 

 

 Důležité kontakty:

 • Linka důvěry Dětského krizového centra (pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti) – 241 484 149 nebo 777 715 215 – nonstop                        e-mail: problem@ditekrize.cz      https://www.ditekrize.cz/
 • Mobilní aplikace Nepanikař

  - zdarma, on-line poradna a on-line terapie, 1. pomoc při psychických obtížích (deprese, úzkost a panika, sebevražedné myšlenky, poruchy příjmu potravy a další)

 

INFORMACE PRO ŽÁKY:

 Tipy na zajímavé filmy:

 • V hlavě (2015)- o fungování naší psychiky 
 • Duše (2020)- o smyslu života, smrti, koloběhu života 
 • Myši patří do nebe (2021) - o smrti a životě po ní  
 • Coco (2017)- o posmrtném životě, úctě k předkům 
 • My děti ze stanice Zoo (1981)- o drogové závislosti, vhodné pro starší
 • Byl jednou jeden život - seriál o fungování lidského těla
 • Lady Bird (2017) - pro starší - o dospívání, hledání identity a lásky

 

Tipy na zajímavé knihy:

 • Myši patří do nebe - Iva Procházková (o přátelství, smrti a životě po ní)
 • Gorila a já - Frida Nilsson (o životě v dětském domově, adopci)
 • Lentilka pro dědu Edu - Ivona Březinová (o Alzheimerově chorobě v rodině)
 • Luna z lůna - Barbora Englischová (o životě, věcech mezi nebem a zemí)
 • Malý princ - Antoine de Saint-Exupéry (životní moudrost)
 • Holky na vodítku - Jmenuji se Ester - Ivona Březinová - o gamblerství
 • Holky na vodítku - Jmenuji se Alice - Ivona Březinová - o drogové závislosti
 • Holky na vodítku - Jmenuji se Martina - Ivona Březinová - o dívce, která se léčí z poruchy příjmu potravy
 • My děti ze stanice Zoo - pro starší, o drogové závislosti 
 • Memento - Radek John - pro starší, o drogové závislosti 
 • Princ a Princ - Linda de Haan - pohádka o lásce mezi stejným pohlavím
 • Domov pro Marťany - Martina Drijverová - o dívce, která má bratra s Downovým syndromem
 • Já a pan Hněv - Iryna Zelyk - jak pochopit a ovládnout svůj hněv
 • Ahoj, strachu! - Iryna Zelyk - jak pochopit a zvládnout svůj strach

 

TIPY PRO PSYCHICKOU POHODU

Psychicka pohoda.pdf

 

 

INFORMACE PRO RODIČE:

Kontakty na odborníky:

 • PPP Ústeckého kraje
  - pracoviště Litvínov - 775 441 264, litvinov@pppuk.cz
  - pracoviště Most - 723 321 593, most@pppuk.cz
 • SPC Most - 777 908 759, spc@spc-most.cz
 • Dětský psychiatr
  - MUDr. Gabriela Šilhartová, Most - 702 016 837 (objednávání jen Út, Stř, Čtvr 13:00 - 14:00 hod)
  - MUDr. Ilona Grimmová, Chomutov - 474 334 321
  - MUDr. Iveta Vadlejchová, Chomutov - 607 707 320
  - Mgr. Pavel Kráčmer, Louny - 415 620 130
 • Klinický psycholog
  - PhDr. Marie Vidová, Most - 476 706 933, phdr.marie.vidova@volny.cz
 • Dětský neurolog
  - Mudr. Alena Dernerová,  Most - 603 969 447, aliderner@seznam.cz
 • Rodinná terapie
  - PhDr. Jana Doubravová, Ústí nad Labem - 777 132 794, jana@doubravova.cz

 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ - co byste měli vědět....

/files/editor/136/Sebeposkozovani%20pro%20rodice.pdf