Kdo jsme a co nabízíme?

Naše škola je společenství dětí, jejich rodičů, učitelů, vychovatelek a dalších osob. Naším společným cílem je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání. Zaměřujeme se na rozvoj dovedností, které jsou nutné pro člověka žijícího uprostřed Evropy.

Co nabízíme? 

 • učitele, kteří usilují o další vzdělávání ve svém oboru

 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • kariérové poradenství

 • průměrný počet žáků ve třídě nepřesahuje 25

 • v rámci výchovného procesu prevenci rizikového chování a výchovu ke zdravému životnímu stylu

 • výuka anglického jazyka od 1. ročníku

 • výuka druhého cizího jazyka od 7. třídy

 • centrum volného času Cvrček, které nabízí jazykové, sportovní, hudební, výtvarné a počítačové kroužky 

Vybavení školy

 • počítačová učebna

 • 22 učeben s interaktivní tabulí

 • Otevřená knihovna

 • školní jídelna, kde probíhá příprava a výdej jídel dle profesionálně zpracovaného systému

 • školní družina s kapacitou 178 žáků

 • školní klub pro 50 žáků 

Sport

 • výuka plavání či kondiční plavání pro žáky 1. stupně

 • ozdravné a adaptační pobyty, školy v přírodě

 • lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd 

Pro nejmenší

 • program logopedické prevence

 • reedukace specifických poruch učení

 • Škola nanečisto v mateřské škole Ladova

 • Klub předškoláka