7. A

  

3. 6.           pondělí          Protidrogový vlak v Litvínově

5. 6.           středa             Exkurze do Žatce

Akce

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Jitka Vošvrdová
E-mail:
vosvrdova@3zs.cz
Umístění:
modrá budova, kabinet 2.stupně č.23 ( v učebně č.22)
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni