ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022 bude ve středu 1. září v 9:00 hodin.

Už se na vás všechny moc těším!

Organizace:

1.9. - sraz v kmenové třídě (přivítání, testování, sdělení důležitých informací), výdej oběda: 10:00 - 13:00. Připomínám nutnost nasazené roušky ve společných prostorách (na chodbách). Bližší informace naleznete na webu školy.

2.-3.9. - sraz v kmenové třídě v 8:00, odchod domů: 12:35, společné hodiny s třídním učitelem (seznámení s průběhem školní výuky a se školním řádem, připomenutí třídních pravidel, rozdání učebnic, přidělení skříněk, společné diskuse, ...)

Od 6.9. výuka dle rozvrhu.

 

Třídní učitel:

Mgr. Lenka Frantová
E-mail:
frantova@3zs.cz
Umístění:
kabinet č. 38 - modrá budova
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující