2. A

Ve třídě je 24 žáků : 10 chlapců a 14 holčiček.

Akce

Recitace

Děti mají za úkol naučit se libovolnou básničku, která bude mít minimálně tři sloky. Začátkem února bude recitační soutěž. Dětem můžete pomoci s výběrem básně z dětských knih, čítanky nebo jiných zdrojů.

Třídní učitel:

Mgr. Ivana Hvozdová
E-mail:
hvozdova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující