Dokumenty a formuláře školy

Všechny dokumenty jsou ve formátu Adobe Reader, který si provšechny verze OS můžete bezplatně stáhnout zde.

Výroční zpráva 2018 - 2019

Školní řád od 1. 9. 2019

Školní_vzdělávaci_program_pro_základní_vzdělavání_Partnerská_škola od 1. 9. 2016 s dodatky1 2 3 4 k 19.11.2018

Školní_vzdělávací_program_pro_základní_vzdělávání_Partnerská_škola od 1. 9. 2017 s dodatkem 1 k 19. 11. 2018

Školní_vzdělávací_program_pro_základní_vzdělávání_Partnerská_škola od 1. 9. 2018

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Partnerská škola od 1. 9. 2019

Koncepce rozvoje školy 2018 - 2022

MPP-2018-2019 (Minimální preventivní program - školní rok 2018/2019)

Rozpis zvonění v den konání třídnické chvilky a v ostatních dnech

Opatření_ředitelky_školy_od_1._9._2015 -_Pohyb_cizích_osob_ve_škole 

Protokol o kontrole - ČŠI ze dne 5. 4. 2018

Provozní řád multifunkčního hřiště

Organizace šk. roku 2019 - 20

Ceník poskytovaných služeb

Roční plán 2019/2020

Směrnice o poskytování poradenské služby v základní škole, mateřské škole

 

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Odchod žáka/žákyně z výuky- pro žáky 2.st.

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova

Žádost_o_přijeti_ditěte-přestup_z_jiné_školy .doc

Oznámení o plnění šk. doch. v zahraničí.doc

Žádost o vydání opisu/stejnopisu vysvědčení

Žádost o vydání nové ŽK

Posudek o zdravotní způsobilosti

Žádost o IVP

Čestné prohlášení.pdf