Dokumenty a formuláře školy

 

Školní řád od 1. 9. 2017 s el. podpisem.pdf

 

Školní_vzdělávací_program_pro_základní_vzdělávání_Partnerská_škola od 1. 9. 2016 s dodatky1, 2, 3 s el.podpisem.pdf

Školní_vzdělávací_program_pro_základní_vzdělávání_Partnerská_škola od 1. 9. 2017 s el. podpisem.pdf

Informace o škole

Rozpis zvonění v den konání třídnické chvilky a v ostatních dnech

Výroční zpráva za šk.rok 2016-2017.pdf

Roční plán základní školy 2017_18.pdf

Standardy M-přílohač.1

Standardy CJL-přílohač.1

Standardy AJ1-přílohač.1

Standardy Aj2-přílohač.1

 

Opatření ŘŠ - Pohyb cizích osob v budově školy od 1. 9. 2015

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Odchod žáka/žákyně z výuky- pro žáky 2.st.

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova

Žádost_o_přijeti_dítěte-přestup_z_jiné_školy .doc

Odhlášení žáka ze školy

Oznámení o plnění šk. doch. v zahraničí.doc

Žádost o vydání opisu/stejnopisu vysvědčení

Žádost o vydání nové ŽK

Posudek o zdravotní způsobilosti

Žádost o IVP