Dokumenty a formuláře školy

Všechny dokumenty jsou ve formátu Adobe Reader, který si provšechny verze OS můžete bezplatně stáhnout zde.

Školní řád 2018-2019

Školní_vzdělávací_program_pro_základní_vzdělávání_Partnerská_škola od 1. 9. 2016 s dodatky1, 2, 3 s el.podpisem

Školní_vzdělávací_program_pro_základní_vzdělávání_Partnerská_škola od 1. 9. 2017

Školní_vzdělávací_program_2018

Roční plán ZŠ pro školní rok 2018 - 2019

MPP-2018-2019 (Minimální preventivní program - školní rok 2018/2019)

Rozpis zvonění v den konání třídnické chvilky a v ostatních dnech

Opatření_ředitelky_školy_od_1._9._2015 -_Pohyb_cizích_osob_ve_škole 

Protokol o kontrole - ČŠI ze dne 5. 4. 2018

Provozní řád multifunkčního hřiště

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Odchod žáka/žákyně z výuky- pro žáky 2.st.

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova

Žádost_o_přijeti_ditěte-přestup_z_jiné_školy .doc

Oznámení o plnění šk. doch. v zahraničí.doc

Žádost o vydání opisu/stejnopisu vysvědčení

Žádost o vydání nové ŽK

Posudek o zdravotní způsobilosti

Žádost o IVP