Dokumenty a formuláře školy

Všechny dokumenty jsou ve formátu Adobe Reader, který si provšechny verze OS můžete bezplatně stáhnout zde.

Roční plán základní školy 2019/2020

Opatření ředitelky školy - provoz a hygienická opatření od 1. 9. 2020

Školní řád od 1. 9. 2020 s dodatkem.pdf

Výroční zpráva za šk.rok 2019-2020.pdf

Školní_vzdělávaci_program_pro_základní_vzdělavání_Partnerská_škola od 1. 9. 2016 s dodatky1 2 3 4 k 19.11.2018

Školní_vzdělávací_program_pro_základní_vzdělávání_Partnerská_škola od 1. 9. 2017 s dodatkem 1 k 19. 11. 2018

Školní_vzdělávací_program_pro_základní_vzdělávání_Partnerská_škola od 1. 9. 2018

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Partnerská škola od 1. 9. 2019ŠŘ od 1. 9. 2020 s dodatkem.pdf

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Partnerská škola od 1. 9. 2019 s dodatkem

Organizace šk. roku 2020-2021.docx

Koncepce rozvoje školy 2018 - 2022

Rozpis zvonění v den konání třídnické chvilky a v ostatních dnech

Opatření_ředitelky_školy_od_1._9._2015 -_Pohyb_cizích_osob_ve_škole 

Protokol o kontrole - ČŠI ze dne 5. 4. 2018

 

Ceník plateb pro šk. rok 2020-2021.pdf

Směrnice o poskytování poradenské služby v základní škole, mateřské škole

Provozní řád multifunkčního hřiště.pdf

 

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Odchod žáka/žákyně z výuky- pro žáky 2. stupně

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova

Žádost o přijeti dítěte-přestup z jiné školy

Oznámení o plnění šk. doch. v zahraničí

Žádost o vydání opisu/stejnopisu vysvědčení

Žádost o vydání nové ŽK

Posudek o zdravotní způsobilosti

Žádost o IVP

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění