Akce

Organizace výuky: 28. – 30. 6.

28. – 29. 6.    třída s třídním učitelem                         zkrácené vyučování -  1. stupeň skončí po 4. VH předání vysvědčení 30. 6. od 8:00 – 8:45h 

Třídní učitel:

Mgr. Hana Dittrichová
E-mail:
dittrichova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující