4. A

Ve třídě je 24 žáků : 10 chlapců a 14 holčiček.

Akce

Třídní učitel:

Mgr. Radmila Cieslová
E-mail:
cieslova@3zs.cz
Umístění:
Kabinet I. stupně, č. 27 - žlutá budova
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující