Čtvrtletní hodnocení a konání třídních schůzek

Vážení rodiče, milí žáci

blíží se konec letošního roku a čekají nás vánoční prázdniny, které jsou letos od 23. prosince do 2. ledna. Nástup děti do škole bude v pondělí 3. ledna 2022.

Dovolte mi, abych nám všem popřála klidné vánoční svátky strávené v příjemné rodinné atmosféře a v novém roce HLAVNĚ ZDRAVÍ, které člověk potřebuje nyní co nejvíce. Dětem radost z dárků a hodně úspěchů ve škole. Děkuji také za skvělou spolupráci a doufám, že tomu bude i nadále.

S úctou

L. Novotná Pokorná, tř. uč. 7.B

Videa

Třídní učitel:

Libuše Novotná Pokorná
E-mail:
novotna@3zs.cz
Umístění:
Učebna č. 5 a kabinet č. 38
Konzultační hodiny:
Dle předchozí domluvy