Videa

Čert a švec

13. prosince 2018 se žáci Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy v Litvínově…

My a naše škola

Video natočené ve šk. rok 2014 - 2015, porovnejme co je u nás nového, co se změnilo ... :)

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500