Ing. Milan Hlavín

Školní ICT koordinátor a metodik, učitel matematiky a informatiky.