Kroužky pro volný čas ve školním roce 2019/2020

17. 9. 2019

Vážení rodiče,

je zde možnost otevření nového, technicky zaměřeného kroužku, který povede p. učitel A. Svoboda. Budou-li mít žáci od 5. do 9. třídy zájem, mohou vyplněnou přihlášku předat mně osobně nebo své třídní učitelce. Pokud se sejde 8 zájemců, domluví si termín kroužku s p. uč. Svobodou.

Polytechnika = technicky zaměřené činnosti - sestavování objektů ze stavebnice podle návodu, nebo podle fantazie, technologie CNC, 3D, robotika atd.

Nabízené činnosti:

- sestavování ze stavebnice Merkur
- sestavování ze stavebnice LEGO
- modelování ve 3D programech
- tisk na 3D tiskárně
- sestavování a programování robotické ruky
- sestavování el. obvodů ve stavebici LOGITRONIC
- sestavování rádiem řízených hraček (auto, letadlo...)
- fyzikální pokusy PASCO

Za CVRČKA

J. Brinsová

Nabídka kroužků 2019-20.docx 

Přihláška do kroužků.xlsx

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.docx

 

Platby se provádějí bezhotovostně vždy na školní pololetí.

Termín úhrady za 1. pololetí je do 18. 10. 2019.

Číslo účtu CVČ CVRČEK, z.s.: 78-7185030207/0100

Variabilní symbol je rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem.

Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno, příjmení dítěte a název kroužku.

 

2. 9. 2019

Vítám vás,

vážení rodiče a milé děti, na stránkách kroužků CVČ CVRČEK, z.s. v novém školním roce. Vaše děti si opět mohou vybrat z nabídky zájmových aktivit a strávit tak volný čas v kolektivu svých kamarádů. Doufám, že si děti nejen naší školy vyberou takovou aktivitu, která je potěší a vyplní jejich volný čas. Letos nově nabízíme dějepisný kroužek pro žáky 2. stupně, kteří chtějí zdokonalit své znalosti z novodobých československých dějin a žáci 3.-5. tříd si mohou na kroužku angličtiny vyzkoušet herecké schopnosti a hrát divadlo v anglickém jazyce. Cvrčkovou stálicí je karate, florbal a gymnastika. CVRČEK pamatuje i na deváťáky, kteří nechtějí ponechat "přijímačky" náhodě. Jim se budou jednou týdně věnovat naši učitelé matematiky a českého jazyka, a to od ledna do dubna. Přihlášky mohou žáci devátých ročníků předávat do prosince.

Z organizačních důvodů plánujeme otevřít kroužek keramiky od listopadu 2019 za sníženou částku 700 Kč za 1. pololetí. Přihlášky můžete odevzdávat už nyní, přesné informace budou k dispozici v říjnu.

Kroužek se otevírá při minimálním počtu 10 dětí.

25. 9. 2019 bude zveřejněn seznam otevřených kroužků.

Za CVRČKA

J. Brinsová