Kroužky pro volný čas ve školním roce 2019/2020

4. 9. 2020

Vážení rodiče,

vítám vás na stránkách kroužků CVČ CVRČEK, z.s. v novém školním roce. I přes ztížené podmínky se naše škola rozhodla nabídnout vašim dětem zájmové kroužky a možnost trávit volný čas aktivně v kolektivu svých kamarádů. Doufám, že si děti nejen naší školy vyberou takovou aktivitu, která je potěší a vyplní jejich volný čas. Letos nabízíme stejně jako každý rok sportovní kroužky - karate, gymnastiku a florbal. V kroužku keramiky si kreativní děti vyzkouší práci s hlínou a žáci 3.-5. tříd mohou na kroužku angličtiny, pod vedením Bc. Horvátové, rozvíjet znalosti cizího jazyka. Technicky založení žáci zase mohou pracovat v polytechnickém kroužku, kde je čekají činnosti jako: 

- sestavování ze stavebnice Merkur
- sestavování ze stavebnice LEGO
- modelování ve 3D programech
- tisk na 3D tiskárně
- sestavování a programování robotické ruky
- sestavování el. obvodů ve stavebici LOGITRONIC
- sestavování rádiem řízených hraček (auto, letadlo...)
- fyzikální pokusy PASCO

CVRČEK pamatuje i na deváťáky, kteří nechtějí ponechat "přijímačky" náhodě. Jim se budou jednou týdně věnovat naši učitelé matematiky a českého jazyka, a to v prodlouženém termínu od listopadu do dubna. Přihlášky mohou žáci devátých ročníků předávat do 16. října.

Z organizačních důvodů karate začne 12. 9. 2020.

Kroužek se otevírá při minimálním počtu 10 dětí.

28. 9. 2020 bude zveřejněn seznam otevřených kroužků.

Za CVRČKA

J. Brinsová

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.docx

Přihláška do kroužků.xlsx

Nabídka kroužků 2020-21.docx