Kroužky pro volný čas ve školním roce 2018/2019

Nabídka kroužků 2018-19.docx

Přihláška do kroužků.xlsx

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.docx

 

23. 9. 2018

Vážení rodiče, milé děti,

pomalu uzavíráme příjem přihlášek do kroužků. Bohužel u několika kroužků je nízký počet přihlášených dětí a nebude je tudíž možné otevřít. Minimální počet dětí na kroužek je 10. Týká se to florbalu, angličtiny pro 3. - 5. tř. a kytary pro začátečníky. Pokud tedy ještě přemýšlíte, že se na některý z nich přihlásíte, udělejte to prosím co nejrychleji. Vyplněné přihlášky můžete přinést třídním učitelkám nebo osobně J. Brinsové (kab. č. 45). Kroužky začínají fungovat již v pondělí 1. 10., tedy velmi brzy. Pro kroužek florbalu potřebujeme ještě minimálně 3 kluky nebo děvčata, co se rádi pohybují a mají týmového ducha. Na kroužek kytary nám chybí alespoň 5 milovníků hudby a angličtině chybí do minimálního počtu deseti dětí 6 dívek a kluků.

1. 10. 2018 bude 1. hodina gymnastiky a karate. Gymnastika začíná v 16:00 a karate v 17:00, ve stejnou dobu, jako minulý rok.

Za CVRČKA J. Brinsová.

 

3. 9. 2018

Vítám vás,

vážení rodiče a milé děti, na stránkách kroužků CVČ Cvrček, z.s v novém školním roce. Vaše děti si opět mohou vybrat z nabídky zájmových aktivit a strávit tak volný čas v kolektivu svých kamarádů. Doufám, že si děti nejen naší školy vyberou takovou aktivitu, která je potěší a vyplní jejich volný čas. Mohou zvolit hru na kytaru nebo se hravou formou zdokonalit v anglickém jazyce. Cvrčkovou stálicí je karate, florbal a gymnastika. Nově pak především pro děvčata 1. stupně otevíráme kroužek mažoretek. CVRČEK pamatuje i na deváťáky, kteří nechtějí ponechat "přijímačky" náhodě. Jim se budou jednou týdně věnovat naši učitelé matematiky a českého jazyka, a to od ledna do dubna. Přesné informace budou sděleny po domluvě s vyučujícími.

Bohužel se nám v 1. pololetí nepodaří otevřít kroužek keramiky z organizačních důvodů. Plánujeme jej otevřít ve 2. pololetí. Přihlášky můžete odevzdávat už nyní, přesné informace ovšem budou k dispozici v lednu.

Děkuji J. Brinsová

 

29. 4. 2018

Vážení rodiče,

ve dnech ředitelského volna tj. 30. 4. a 7. 5. neproběhnou kroužky gymnastiky a karate.

J. Brinsová

 

29. 4. 2018

Vážení rodiče,

vzhledem k nízkému počtu dětí ve 2. pololetí je ukončen kroužek aerobiku. Dětem bude vrácena poměrná částka kurzovného za nerealizované hodiny a náhrady odpadlých hodin.

Děkuji za pochopení,

za Cvrčka J. Brinsová

 

2. 4. 2018

Vážení rodiče,

připomínám termíny kroužků keramiky: 3. 4. 2018, 17. 4. 2018.

J. Brinsová

 

28. 2. 2018

Vážení rodiče,

z důvodu jarních prázdnin proběhnou další kroužky keramiky ve dnech 13. 3.

a 20. 3. Během jarních prázdniny od 5. 3. do 9. 3. kroužky Cvrčka neproběhnou.

Za Cvrčka J. Brinsová

 

9. 1. 2018 z organizačních důvodů odpadá kroužek Aj. Děti mají informaci zapsanou v ŽK.

3. 1. 2018

Vážení rodiče,

v týdnu od 8. 1. začíná fungovat kroužek přípravy na přijímací zkoušky z M a Čj. Matematika bude probíhat každý pátek od 14 hodin, Čj vždy ve čtvrtek od 7 hodin. Sraz žáků na kroužek Čj je v 6:55 před vchodem do modré budovy školy.

Za Cvrčka J. Brinsová

11. 12. 2017

Vážení rodiče,

zítra 12. 12. z organizačních důvodů (akce školy Vánoční těšení) odpadá kroužek angličntiny a florbalu.

Děkuji za pochopení. J. Brinsová

 

23. 11. 2017

Vážení rodiče,

kroužek přípravy na přijímací zkoušky z M a ČJ pro žáky 9. tříd bude otevřen v lednu, přihlásí-li se dostatečný počet žáků (min. 10 na M a 10 na ČJ), a bude probíhat do března. Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat do 15. 12. 2017. 

Za Cvrčka J. Brinsová

 

15. 11. 2017

Na 16. 11. 2017 je vedením školy vyhlášeno ředitelské volno - z tohto důvodu odpadá kroužek aerobiku.

 

26. 10. 2017

Podzimní prázdniny - neproběhne kroužek aerobiku.

 

16. 10. 2017

Vážení rodiče,

z důvodu nemoci paní Allertové odpadá zítra 17. 10. 2017 kroužek keramiky. Náhrada za zítřejší termín bude 24. 10. 2017

31. 10. 2017 pokračuje kroužek podle plánu.

Kroužek anglického jazyka pro 1. a 2. třídy je z organizačních důvodů posunut na 13:30-14:30. Upozorňuji rodiče, že kroužky nemají návaznost na výuku dětí ve škole. Paní učitelka Cieslová si děti vyzvedne ve 13:30 před školou.

Děkuji za pochopení J. Brinsová

 

28. 9. 2017

Vážení rodiče, na kroužek kytary pro děti a dospělé se nepřihlásil dostatek zájemců. Avšak po domluvě s Mgr. I. Fousovou je možné spojit obě skupiny a otevřít kroužek společně. Vy, přihlášení, přijďte ve středu ve 14:00 do učebny č. 21 nebo se spojte s paní Fousovou a domluvte se.    

Přeji všem dětem, aby se jim na vybraných aktivitách líbilo.                                                                                                                                                  

Za Cvrčka J. Brinsová

 

25. 9. 2017

Vážení rodiče, zde je přehled otevřených kroužků Cvrčka.

Kroužky začínají 2. 10. 2017gymnastika, karate. Vchod na můstku u tělocvičny.

Na keramiku mají děti sraz před školou, kde si je vyzvedne paní Allertová. Po skončení vám děti opět před školou předá. Nezapomeňte prosím, že keramika je jednou za 14 dní.

den

hodina

Kroužek

lektor

místo

pondělí 2. 10.

16:00-16:50

Gymnastika

Bc. L. Šíma

tělocvična

pondělí 2. 10.

17:00-18:30

Karate

Bc. L. Šíma

M. Šíma

tělocvična

úterý     3. 10.

13:30-14:30

Angličtina

1. – 2. třída

Mgr. R. Cieslová

uč. č. 12

úterý  3.10.

14:30-16:00

Keramika

Mgr. D. N. Allertová

dílny

úterý     3. 10.

16:30-17:30

Florbal

M. Král

tělocvična

středa  4. 10.

17:00-18:30

Karate

Bc. L. Šíma

M. Šíma

tělocvična

čtvrtek 5. 10.

16:30-17:30

Aerobik

D. Špitálská

tělocvična

Termín pro zaplacení poplatku je do 17. 10. 2017.

Platbu prosím provádějte převodem na účet Cvrčka.

Za Cvrčka J. Brinsová

 

17. 9. 2017

Vážení rodiče a milé děti,

podle přihlášek, které se mi sešly, se naplnily kroužky Karate, Florbal, Gymnastika a Keramika pro děti. Pro otevření Aerobiku nám chybí 1 příhláška, pro Angličtinu 1. a 2. tř. 2 přihlášky. Šprtec a Kytara pro začátečníky a dospělé nemají dostatek přihlášených, aby mohly být oba kroužky otevřeny. To platí také pro Angličtinu 3. a 4. tř. Konečné informace poskytnu do 25. 9. 2017 zde na webových stránkách a na vstupních dveřích naší školy. Připomínám ještě, že kroužek Keramika pro děti probíhá ve čtrnáctidenních intervalech. To znamená, že 1. lekce proběhne 3. 10. 2017, další pak 17. 10., 31. 10. atd.

Za Cvrčka J. Brinsová

 

11. 9. 2017

Vážení rodiče,

kytara pro děti nebude probíhat v úterý, ale každou středu. Omlouvám se za chybný údaj v nabídce kroužků.

Děkuji za pochopení, J. Brinsová

 

7. 9. 2017

Milí rodiče,

využíváte přihlášky do kroužků Cvrčka z webové stránky a předáváte po dětech. Několik jich už vedu v agendě.

Děkuji touto cestou za spolupráci. Ještě prosím připomínám, že karate probíhá dvakrát týdně s cenou 750 Kč za obě lekce.

Za Cvrčka J. Brinsová

 

1. 9. 2017

Vítám vás, vážení rodiče a milé děti, na stránkách kroužků Cvrčka v novém školním roce. Vaše děti si opět mohou vybrat z pestré nabídky zájmových aktivit a strávit tak volný čas v kolektivu svých kamarádů. Doufáme, že si děti nejen naší školy vyberou kroužek, který je potěší a vyplní jejich volný čas. Mohou zvolit hru na kytaru nebo keramický kroužek. Mohou se také hravou formou zdokonalit v anglickém jazyce. Cvrčkovou stálicí je karate a florbal, nově pak především pro děvčata druhého stupně otevíráme kroužek aerobiku. Cvrček pamatuje i na deváťáky, kteří nechtějí ponechat "přijímačky" náhodě.  

Soubory ke stažení:

Nabídka kroužků 2017-18.docx

Přihláška 2017-18.xlsx

kurz keramiky pro dospělé.docx

 

 

 

30. 5. 2017                     

Informace pro florbalisty!

Kroužek florbalu bude ukončen v úterý 13. 5. poslední hodinou. Jedná se o náhradu za odpadlou hodinu, 6. 6. 2017 však florbal nebude kvůli odjezdu dětí na třídní výlety a do ŠvP.

                             

29. 3. 2017

Organizační informace pro rodiče dětí, které navštěvují kroužek keramiky:

Skupina č. 1:  11. 4., 25. 4., 9.5., 6. 6. (náhrada za 28. 2.)

Skupina č. 2: 4. 4., 18. 4., 16. 5., 30. 5., 13. 6. (náhrada za 7. 3.)

 

Vážení rodiče,

vzhledem k nenaplněnosti výtvarného kroužku Malování s Kamilou bude tento kroužek Cvrčka od dubna zrušen. Dětem bude vrácena poměrná částka z platby.

Děkuji za pochopení, za Cvrčka J. Brinsová

 

10. 1. 2017

Vážení rodiče,

od 1. února 2017 pokračují vaše děti ve svých kroužcích Cvrčka. Všichni, kteří kroužky vedou, rádi přivítají své svěřence i ve 2. pololetí školního roku. Prosím vás o včasné zaplacení poplatku na další pololetí. Platbu proveďte opět na účet Cvrčka do 17. 2. 2017. Případné dotazy zodpovím na tel. čísle 774 525 549.

Za Cvrčka J. Brinsová

 

29. 12. 2016

Vážení rodiče,

v úterý 3. ledna, po vánočních prázdninách, pokračují kroužky florbalu a keramiky pro děti. Ve 14:30 se sejdou děti z 1. skupiny:

Kučerová, Průšová, Vavrová Izabela, Vavrová Nela, Krutišová, Masičová, Bruská, Baborová, Janichová, Nožka, Bilohuščínová, Masner.

 

14. 11. 2016

V listopadu 2016 se rozběhl kroužek keramiky pro dospělé. V případě zájmu se s dotazy obracejte na J. Brinsovou tel. č. 774525549.

 

Vážení rodiče a žáci 9. tříd,

v pátek 2. 12. 2016 začínáme s kroužkem Příprava na přijímací zkoušky z matematiky. Nezapomeňte se dohlásit! Nemáte-li přihlášku, můžete si ji stáhnout, vyplněnou a podepsanou rodiči přinést, nebo si ji vyzvedněte v kabinetu 2. stupně č. 45.                  V úterý 6. 12. 2016 zahajuje příprava z Čj. Oba kroužky začínají v 7:00 hod.

Připomínám, že platbu je nutné uhradit převodem na účet CVČ Cvrček do 9. 12. 2016.

Za Cvrčka J. Brinsová

2. 10. 2016

Vážení rodiče, zítra v pondělí 3. 10. začínají první kroužky Cvrčka - gymnastika a karate. Vedoucí obou kružků, pan Šíma si vyzvedne děti před začátkem na můstku před tělocvičnou.

V úterý 4. 10. přijdou děti na první lekci keramiky k hlavnímu vchodu školy, kde si je vyzvedne paní Lenthárová a po ukončení v 16:00 přivede zpátky.

Na florbal přijdou hráči opět na můstek před tělocvičnu.

 

29. 9. 2016

Milí rodiče, milí žáci,

kroužky jsou vybrány, přihlášky odevzdány. Ne všechny jsou ale naplněny. V níže uvedené tabulce jsem pro vás připravila přehled otevřených kroužků.

Informace ke kroužku keramiky: děti jsou rozděleny do dvou skupin!

Nezapomeňte, začínáme v pondělí 3. 10. 2016.

Platbu za vybrané kroužky uhraďte prosím do 17. 10. 2016 na účet CVČ Cvrček 78-7185030207/0100. Variabilní symbol je rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem. Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení dítěte a název kroužku. Vzor: 010101, Jan Novák, florbal.

Příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky z M a ČJ začne v prosinci 2016 a bude probíhat do března. Přihlášky budu vybírat během listopadu.

ČJ - každé úterý 7:00-7:45

M - každý pátek 7:00-7:45

Cena: 500 Kč, úhradu proveďte prosím do 9. 12. 2016 převodem na účet CVČ Cvrček.

 

PO 3.10. 16:00-17:00 gymnastika Bc. Šíma tělocvična
PO 3.10. 17:10-18:40 karate Bc. Šíma tělocvična

ÚT 4.10.

 

14:30-16:00

keramika

skupina č. 1

Mgr. Lenthárová dílny

ÚT 11.10.

 

14:30-16:00

keramika

skupina č. 2

Mgr. Lenthárová dílny
ÚT 4.10. 16:30-17:30 florbal M. Král tělocvična
ST 5.10. 14:00-15:00 kytara pro pokročilé Mgr. Fousová uč. č. 21
ST 5.10. 14:30-15:30 malování s Kamilou Mgr. Plochová uč. č. 44
ST 5.10. 17:00-18:30 karate Bc. Šíma tělocvična

Skupiny na keramiku:

Skupina č. 1 (4. 10., 18. 10. atd.)

1. Průšová 1.A
2. Vavrová 1.A
3. Masičová 1.B
4. Krutišová 1.B
5. Bilohuščínová 4.C
6. Vavrová 4.C
7. Baborová 2.B
8. Janichová 2.B
9. Hájková 2.B
10. Bruská 2.B
11. Kučerová 1.A
12. Nožka 2.B

Skupina č. 2 (11. 10., 25. 10. atd.)

1. Vlasová 3.A
2. Černá 5.A
3. Havelková 3.A
4. Tomčíková 2.C
5. Suchá 2.C
6. Zajícová 4.B
7. Krupičková 3.B
8. Veselá 2.A
9. Jakubek 2.B
10. Doskočil 2.B

Těšíme se na vás!

Za Cvrčka J. Brinsová

 

Soubory ke stažení:

Nabídka kroužků

Přihláška do kroužků