Kroužky pro volný čas ve školním roce 2023/24

Vážení rodiče,

níže naleznete seznam nabízených kroužků CVRČKA pro školní rok 2023/2024. Zájem o účast Vašeho dítěte můžete provést pomocí elektronické přihlášky, kterou naleznete níže u nabídky. Na základě přihlášení budou od 11. 9. 2023 dostupné u třídních učitelů závazné přihlášky, kde je nutné uvést ještě další důležité informace spolu s podpisem a následně je odevzdat zpět svým třídním učitelům nebo paní učitelce Libuši Novotné Pokorné do kabinetu 2. stupně č. dveří 37.

Přihláška Cvrček

Pro žáky 1. a 2. stupně

Den Hodina Název kroužku Vyučující Cena
čtvrtek 14:00 - 15:00 Badatelský kroužek Mgr. Hana Dittrichová     600,00 Kč
úterý 16:30 - 17:30 Florbal Zdeněk Picek     600,00 Kč
čtvrtek 14:30 - 16:30 Keramika pro děti Mgr. Vlaďka Kyselová     900,00 Kč
čtvrtek 14:30 - 15:30 Konverzace v německém jazyce Mgr. Radka Daňková     600,00 Kč
úterý 7:00 - 7:50 Polytechnický kroužek Ing. Antonín Svoboda, Ph.D.     600,00 Kč
prosinec - duben, bude upřesněno 7:00 - 7:50 Příprava na přijímačky z Čj Mgr. Iva Picková, Mgr. Eva Kohoutová     900,00 Kč
prosinec - duben, pátek 14:00 - 15:00 Příprava na přijímačky z M Ing. Naďa Kalinová     900,00 Kč
úterý 14:30 - 15:30 Šikovné ruce Bc. Libuše Novotná Pokorná     600,00 Kč
středa 14:00 - 15:00 Země kolem nás Ing. Bc. Monika Prošková     600,00 Kč

Minimální počet účastníků je 10 dětí.

Platba za 1 pololetí.

 

Kroužek pro předškoláky

Grafomotorika Mg. Pavla Kocourková

Za CVRČKA

L. Novotná Pokorná a M. Prošková

 

 

 

Soubory ke stažení