Kroužky pro volný čas ve školním roce 2019/2020

30. 11.

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů, bude činnost kroužků CVRČKA v plném rozsahu obnovena ve druhém pololetí školního roku 2020/21 od 1. 2. 2021. Zaplacené kroužkovné za 1. pololetí bude vráceno. U kroužků (gymnastika, karate, florbal, keramika a polytechnika), kde proběhla lekce v týdnu od 5. do 9. 10., bude vrácena poměrná částka. 

Děkuji za pochopení

Za CVRČKA J. Brinsová

 

 

8. 10. 2020

Důležité sdělení pro rodiče a žáky

Z důvodu epidemiologických opatření ministerstva zdravotnictví ČR se s účinností od 12. 10. 2020 pozastavuje činnost volnočasových aktivit probíhajících ve vnitřních prostorách. Toto opatření se týká kroužků CVRČKA. Pokud to bude možné, začnou kroužky fungovat od 2. 11. 2020. V tomto týdnu proběhnou první hodiny přípravy 9. ročníků na přijímací zkoušky z M a Čj. Jejich organizaci upřesníme.

Děkuji za pochopení.

Za CVRČKA J. Brinsová

 

2. 10. 2020

Vážení rodiče,

od 5. 10. začínají fungovat kroužky CVRČKA. Vzhledem k mimořádné situaci bude ve sportovních koužcích maximálně 10 dětí a budou dodržována všechna hygienická opatření při vstupu do tělocvičny. Rodiče nemohou vstupovat do budovy, předají děti trenérovi a po skončení tréninku si je před vchodem opět převezmou. Vstup do tělocvičny je jako obvykle z můstku.

5. 10. začíná kroužek gymnastiky a karate.

6. 10. florbal, keramika a polytechnika.

13. 10. bude pokračovat v rámci CVRČKA kroužek Badatel.

Přehled otevřených kroužků od října 2020

 

pondělí

 

Gymnastika

 

16:00-17:00

 

Bc. L. Šíma

 

tělocvična

pondělí

středa

 

Karate

 

17:00-18:30

 

Bc. L. Šíma

 

tělocvična

 

úterý

 

Florbal

 

16:30-17:30

 

J. Šuta

 

tělocvična

 

úterý

 

Keramika

 

14:30-16:30

 

Mgr. V. Kyselová

 

dílny

 

úterý

 

Badatel

 

13:05-14:35

 

Mgr. H. Dittrichová

 

uč. č. 11

 

úterý

 

Polytechnika

 

7:00-7:45

 

Ing. A. Svoboda

 

uč. č. 1

 

Za CVRČKA 

J. Brinsová

 

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.docx

Přihláška do kroužků.xlsx

Nabídka kroužků 2020-21.docx

4. 9. 2020

Vážení rodiče,

vítám vás na stránkách kroužků CVČ CVRČEK, z.s. v novém školním roce. I přes ztížené podmínky se naše škola rozhodla nabídnout vašim dětem zájmové kroužky a možnost trávit volný čas aktivně v kolektivu svých kamarádů. Doufám, že si děti nejen naší školy vyberou takovou aktivitu, která je potěší a vyplní jejich volný čas. Letos nabízíme stejně jako každý rok sportovní kroužky - karate, gymnastiku a florbal. V kroužku keramiky si kreativní děti vyzkouší práci s hlínou a žáci 3.-5. tříd mohou na kroužku angličtiny, pod vedením Bc. Horvátové, rozvíjet znalosti cizího jazyka. Technicky založení žáci zase mohou pracovat v polytechnickém kroužku, kde je čekají činnosti jako: 

- sestavování ze stavebnice Merkur
- sestavování ze stavebnice LEGO
- modelování ve 3D programech
- tisk na 3D tiskárně
- sestavování a programování robotické ruky
- sestavování el. obvodů ve stavebici LOGITRONIC
- sestavování rádiem řízených hraček (auto, letadlo...)
- fyzikální pokusy PASCO

CVRČEK pamatuje i na deváťáky, kteří nechtějí ponechat "přijímačky" náhodě. Jim se budou jednou týdně věnovat naši učitelé matematiky a českého jazyka, a to v prodlouženém termínu od listopadu do dubna. Přihlášky mohou žáci devátých ročníků předávat do 16. října.

Z organizačních důvodů karate začne 12. 9. 2020.

Kroužek se otevírá při minimálním počtu 10 dětí.

28. 9. 2020 bude zveřejněn seznam otevřených kroužků.

Za CVRČKA

J. Brinsová