Kroužky pro volný čas ve školním roce 2022/23

4. 1.  2023

Vážení rodiče, milí žáci,

kroužky - Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ odstartují 9. ledna 2023 a to:

středa 7:00 - 7:50 Příprava z ČJ, vyučující Mgr. Iva Picková

pátek 14:00 - 14:50 Příprava z M, vyučující Ing. Naďa Kalinová

Připomínám, že platba za tyto kroužky je splatná do poloviny ledna 2023.

Děkuji za spolupráci. L. Novotná Pokorná

 

25. 10. 2022

Vážení rodiče,

zájmové kroužky - Badatelský, Polytechnický a Florbal pojedou od 31. 10. 2022 již v klasickém režimu jako před havárií. Kroužek keramiky je pozastaven do odvolání.

Děkuji za pochopení.

L. Novotná Pokorná

 

10. 10. 2022

Vážení rodiče, 

níže naleznete seznam otevřených kroužků CVRČKA. Kroužkovné uhraďte prosím na účet CVRČKA do 23. 10. 2022.

Číslo účtu CVČ Cvrček: 78-7185030207/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno, příjmení dítěte a název kroužku.

Vzor: Jan Novák, florbal

 

Den Hodina Název kroužku Vyučující Místo kroužku Cena
čtvrtek 14:05 - 15:05 Badatelský kroužek Mgr. Hana Dittrichová uč. č. 10 600,-Kč
úterý  16:30 - 17:30 Florbal pan Picek tělocvična 600,-Kč
úterý 7:00 - 7:50 Polytechnický kroužek Ing. Antonín Svoboda uč. č. 1 600,-Kč
čtvrtek 14:30 - 16:30 Keramika pro děti Mgr. Vlaďka Kyselová dílny 900,-Kč
leden - duben pátek 14:00 - 15:00 Příprava na přijímačky z M Ing. Naďa Kalinová uč. č. 32 900,-Kč
leden - duben pondělí 7:00 - 7:50 Příprava na přijímačky z Čj Mgr. Iva Picková uč. č. 35 900,-Kč

Kroužek florbalu začíná 11. 10. v 16:30. Vchod do tělocvičny přes můstek.

1. lekce keramiky začíná 13. 10. ve 14:30. Děti si paní učitelka Kyselová vyzvedne u hlavního vchodu do školy.

Polytechnický kroužek začne 11. 10. v 7:00. Děti si pan učitel Svoboda vyzvedne u hlavního vchodu do školy.

Za CVRČKA

L. Novotná Pokorná