Kroužky pro volný čas ve školním roce 2019/2020

31. 3. 2020

Vážení rodiče,

v současné době z důvodu zavření škol kvůli zabránění šíření koronaviru Covid 19 probíhá domácí výuka a nefungují jednotlivé kroužky CVČ CVRČEK. Vzhledem k tomu se vám budou vracet poměrné částky z kurzovného za nerealizované hodiny ve 2. pololetí.

Za CVRČKA

J. Brinsová

 

10. 3. 2020

Důležité sdělení pro rodiče a žáky

Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví ČR se s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání zavírá ZŠ. Vzhledem k této situaci se ruší kroužky CVRČKA, které probíhají prostorách školy.

Děkuji za pochopení.

Za CVRČKA J. Brinsová

 

11. 2. 2020

Vážení rodiče,

kroužky se přehouply do 2. pololetí. Prosím tedy o úhradu plateb na období únor-květen. Kroužek keramiky a polytechniky bude probíhat v nezkráceném čtyřměsíčním režimu. Plná cena keramiky-900 Kč, polytechniky-600 Kč.

Za CVRČKA J. Brinsová

 

3. 2. 2020

Vážení rodiče, děti,

vzhledem k jarním prázdninám v týdnu od 3.2. do 7.2. nebudou probíhat kroužky v tomto období.

Děkuji za pochopení

Za CVRČKA J. Brinsová

Nabídka kroužků 2019-20.docx 

Přihláška do kroužků.xlsx

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.docx

2. 1. 2020

Vážení rodiče, deváťáci,

v lednu začíná vaše příprava k přijímacím zkouškám z M a Čj. V úterý 7. 1. od 7:00 - příprava z Čj v učebně č. 35, v pátek 10. 1. od 14:00 - příprava z M v učebně č. 22.

J. Brinsová

 

 15. 11. 2019

Vážení rodiče,

v úterý 19. 11., z důvodu konání třídních schůzek, bude kroužek keramiky přeložen na 26. 11. Další keramika proběhne 3. 12. a poté za 14 dní 17. 12.

Děkuji za pochopení

J. Brinsová

 

 

1. 11. 2019

Vážení rodiče,

v úterý 5. 11. od 14:30 začíná kroužek keramiky. Paní Kyselová si děti vyzvedne u hlavního vchodu. Kroužek končí v 16:30. Vybavte děti starším pracovním tričkem či košilí.

Za CVRČKA

J. Brinsová

 

21. 10. 2019

Vážení rodiče,

29. a 30. 10. 2019 mají žáci podzimní prázdniny. Z tohoto důvodu odpadají kroužky gymnastiky, karate a florbalu. Na karate jsou ještě volná místa. Je možné se přihlásit.

Děkuji za pochopení.

Za CVRČKA

J. Brinsová

 

 30. 9. 2019

Vážení rodiče, děti,

v úterý 1. 10. od 16:30 začíná kroužek florbalu. Prosím všechny přihlášené, aby počkali na svého trenéra na můstku k tělocvičně. S sebou nezapomeňte sportovní obuv bez černých podrážek. Ve středu 2. 10. od 17:00 proběhne také 1. lekce karate. Sejdete se opět na můstku k tělocvičně. Upozorňuji na stavební práce, které probíhají na příjezdové cestě. Buďte opatrní.

Za CVRČKA

J. Brinsová

 

 Seznam otevřených kroužků CVRČKA, šk. rok 2019/2020

          úterý

    (od listopadu)

    14:30-16:30

    1x za 14 dní

            Keramika

        Mgr. V. Kyselová

        dílny

 

        pondělí

     16:00-17:00

           Gymnastika

           Bc. L. Šíma

     tělocvična

 

          úterý

     16:30-17:30

            Florbal

             T. Arazim

               J. Šuta

    tělocvična

        pondělí

         středa

     17:00-18:30

            Karate

           Bc. L. Šíma

             M. Šíma

    tělocvična

 

          pátek

     14:00-14:50

        Příprava z M

        Ing. N. Kalinová

     uč. č. 32

 

          úterý

      7:00-7:50

        Příprava z Čj

         Mgr. I. Picková

     uč. č. 35

          

          úterý

      7:00-7:50

       Polytechnika

         Ing. A. Svoboda

     uč. č. 22

 

22. 9. 2019

Vážení rodiče, milé děti,

letos klesl zájem o nabízené kroužky, a proto abychom mohli některé z nich otevřít, potřebujeme je doplnit. Minimální počet dětí na kroužku je 10. Na kroužek gymnastiky se přihlásilo 6 děvčat, na florbal 7chlapců. Keramika má 9 přihlášených a angličtina 5. Není naplněna ani naše stálice-kroužek karate. Otevřené budou přípravy na přijímací zkoušky z M a Čj pro deváté ročníky. Mate-li proto zájem o některý z nabízených kroužků, přihlašte se prosím co nejdříve.

Za CVRČKA

J. Brinsová

 

 Platby se provádějí bezhotovostně vždy na školní pololetí.

Termín úhrady za 1. pololetí je do 18. 10. 2019.

Číslo účtu CVČ CVRČEK, z.s.: 78-7185030207/0100

Variabilní symbol je rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem.

Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno, příjmení dítěte a název kroužku.

 

17. 9. 2019

Vážení rodiče,

je zde možnost otevření nového, technicky zaměřeného kroužku, který povede p. učitel A. Svoboda. Budou-li mít žáci od 5. do 9. třídy zájem, mohou vyplněnou přihlášku předat mně osobně nebo své třídní učitelce. Pokud se sejde 8 zájemců, domluví si termín kroužku s p. uč. Svobodou.

Polytechnika = technicky zaměřené činnosti - sestavování objektů ze stavebnice podle návodu, nebo podle fantazie, technologie CNC, 3D, robotika atd.

Nabízené činnosti:

- sestavování ze stavebnice Merkur
- sestavování ze stavebnice LEGO
- modelování ve 3D programech
- tisk na 3D tiskárně
- sestavování a programování robotické ruky
- sestavování el. obvodů ve stavebici LOGITRONIC
- sestavování rádiem řízených hraček (auto, letadlo...)
- fyzikální pokusy PASCO

Za CVRČKA

J. Brinsová

 

2. 9. 2019

Vítám vás,

vážení rodiče a milé děti, na stránkách kroužků CVČ CVRČEK, z.s. v novém školním roce. Vaše děti si opět mohou vybrat z nabídky zájmových aktivit a strávit tak volný čas v kolektivu svých kamarádů. Doufám, že si děti nejen naší školy vyberou takovou aktivitu, která je potěší a vyplní jejich volný čas. Letos nově nabízíme dějepisný kroužek pro žáky 2. stupně, kteří chtějí zdokonalit své znalosti z novodobých československých dějin a žáci 3.-5. tříd si mohou na kroužku angličtiny vyzkoušet herecké schopnosti a hrát divadlo v anglickém jazyce. Cvrčkovou stálicí je karate, florbal a gymnastika. CVRČEK pamatuje i na deváťáky, kteří nechtějí ponechat "přijímačky" náhodě. Jim se budou jednou týdně věnovat naši učitelé matematiky a českého jazyka, a to od ledna do dubna. Přihlášky mohou žáci devátých ročníků předávat do prosince.

Z organizačních důvodů plánujeme otevřít kroužek keramiky od listopadu 2019 za sníženou částku 700 Kč za 1. pololetí. Přihlášky můžete odevzdávat už nyní, přesné informace budou k dispozici v říjnu.

Kroužek se otevírá při minimálním počtu 10 dětí.

25. 9. 2019 bude zveřejněn seznam otevřených kroužků.

Za CVRČKA

J. Brinsová