Učitelé MŠ

 Bc. Drábková Evženie - zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání, učitelka třídy 1. A Kuřátka

Mgr. Lucie Jedináková - učitelka třídy 3.A Krtečci

Dagmar Juriková - učitelka třídy 5. - 7.letých dětí 3. B Berušky

Vlasta Koubová - učitelka třídy předškolních dětí 3. B Berušky

Miroslava Kundertová - učitelka třídy 2. - 3.letých 1. A Kuřátka

Helena Schöfflová - učitelka třídy 3. - 4. letých 1. B Žabičky

Jana Karasová - asistentka pedagoga ve třídě 3. A Krtečci

Nikola Roobová - asistentka pedagoga ve třídě 3. B Berušky

Eva Šedivá - učitelka na půl úvazku u dětí 4. - 5. letých 2. B Včeličky 

Bc. Lucie Kopalová - učitelka třídy 3. - 4. letých 2. B Včeličky

Nicol Popelková, Dis. - učitelka třídy 5.- 7.letých 3. A Krtečci

Bc. Lucie Štulcová - učitelka třídy 3. - 4. letých 1. B Žabičky

Petra Kafková, Dis. - chůva ve třídě 2. - 3.letých 1. A Kuřátka