Učitelé MŠ

Bc. Evženie  Drábková - zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání, učitelka třídy 1. A Kuřátka

Mgr. Lucie Jedináková - učitelka třídy 3. A Krtečci

Dagmar Juriková - učitelka třídy  3. A Krtečci

Bc. Lucie Kopalová - učitelka třídy 3. B Včeličky

Eva Šedivá - učitelka (půl úvazku) ve třídě 3. B Včeličky 

Helena Schöfflová - učitelka třídy 2. A Žabičky (zástup Jitka Kubinčáková)

Bc. Lucie Kosová - učitelka třídy 2.A Žabičky

Vlasta Koubová - učitelka třídy 1. B Berušky

Miroslava Kundertová - učitelka třídy  1. B Berušky

Nicol Popelková, Dis. - učitelka třídy 1. A Kuřátka

Vendula Štiková učitelka (čtvrt úvazku) ve třídě 1. A Kuřátka

Jana Mentlíková - asistentka pedagoga ve třídě 3. A Krtečci

Nikola Bláhová - asistentka pedagoga ve třídě 3.B Včeličky

Adéla Kalinová - asistentka pedagoga ve třídě 2. B Žabičky

Petra Kafková, Dis. - chůva ve třídě 2. - 3.letých 1. A Kuřátka