4. A

Ve třídě je 24 žáků : 10 chlapců a 14 holčiček.

Akce

Opět ve škole

12. dubna jsme se s dětmi po několika měsících zase sešli ve škole. Setkání bylo radostné a bylo vidět, že jsme všichni rádi, že jsme opět spolu ve škole. Testování dětí proběhlo bez problému a tak jsme se mohli věnovat učivu a školním radostem. 

Učivo probírané v říjnu

Učivo probírané v říjnu: ČJ - stavba slova - psaní předložek s, z - předpony, kořen slova, přípony - vyjmenovaná a příbuzná slova - dělení slov na konci řádku - určování slovních druhů MA - pamětné dělení se zbytkem v oboru násobilky - přirozená…

Třídní schůzka

Třídní schůzka bude ve čtvrtek 10. 9. od 16:30. Na schůzce je nutné mít roušku. Sejdeme se v 16:30 před školou a společně půjdeme do třídy.

Třídní učitel:

Mgr. Ivana Hvozdová
E-mail:
hvozdova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující