4. A

Ve třídě je 24 žáků : 10 chlapců a 14 holčiček.

Akce

Učivo probírané v říjnu

Učivo probírané v říjnu: ČJ - stavba slova - psaní předložek s, z - předpony, kořen slova, přípony - vyjmenovaná a příbuzná slova - dělení slov na konci řádku - určování slovních druhů MA - pamětné dělení se zbytkem v oboru násobilky - přirozená…

Třídní schůzka

Třídní schůzka bude ve čtvrtek 10. 9. od 16:30. Na schůzce je nutné mít roušku. Sejdeme se v 16:30 před školou a společně půjdeme do třídy.

Nový školní rok 2020/21

Po prázdninách zdravím všechny děti i rodiče z naší třídy. Zahájení školního roku bude 1. 9. v 9 hodin. Na všechny čtvrťáčky se moc těším. Děti budou ve škole jednu vyuč. hodinu.

Třídní učitel:

Mgr. Ivana Hvozdová
E-mail:
hvozdova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující