Informace ze školní jídelny

 

Vedoucí školní jídelny: Ivana Holá
mobil: +420733539583
e-mail: hola@3zs.cz
Číslo účtu pro platbu stravného: 34232491/0100
Variabilní symbol si strávník zjistí u vedoucí školní jídelny.
Vyúčtování bude probíhat dvakrát ročně, zůstatek na účtu lze zjistit u vedoucí školní jídelny.

 

CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1. 9. 2016
věk dítěte
cena za 1 oběd
měsíční záloha
6 - 10 let
22,- Kč
460,- Kč
11 - 14 let
24,- Kč
500,- Kč
15 a více
27,- Kč
560,- Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu šk.roku ve kterém dosahují daného věku 1. 9. - 31. 8.

Prodej identifikačních čipů na oběd

Prodej čipů je od 28.8.2017, od 8:00 - 14:30 hod. Nejprve zálohu na čip zaplatíte u ekonomky škola a to ve výši 130,-Kč a poté si čip vyzvednete u vedoucí školní jídelny.

 

Mléčné kreditky


Rodiče mohou dětem dobít kreditku pouze těmito způsoby:


1. platebním příkazem podaným ve své bance nebo prostřednictvím internetového bankovnictví
2. poštovní poukázkou na kterékoli České poště


Platby:
Platby se provádějí na účet č. 5015017799/5500, variabilní symbol: číslo kreditky.


Kontrola:
Ke kontrole stavu kreditu a odběru výrobků je rodičům povolen přístup na internetový portál https://automaty.come.cz/ prostřednictvím čísla a hesla na kreditce žáka.
POZOR! Při nesprávně uvedeném variabilním symbolu nebude platba přiřazena!

Abychom vyhověli požadavkům ze strany rodičů k odhlašování pondělních obědů z důvodu onemocnění dítěte, je možnost si oběd odhlásit v průběhu víkendu do neděle do 14:00 hod. Odhlášku lze provést pouze emailem na hola@3zs.cz nebo sms zprávou na čísle 733 539 583.
vedoucí ŠJ p. Holá

 

Označení alergenů

Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13.12.2014, nařízením 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1 a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Od tohoto dne se datuje zásadní změna v uvádění alergenů u zhotoveného jídla ve školní jídelně v jídelním lístku.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.