Informace ze školní jídelny

UPOZORNĚNÍ:

Po dobu karantény vyhlášenou ministerstvem zdravotnictví jsou obědy automaticky odhlášeny.

 

Původní mléčné kartičky z loňského školního roku 2018/2019 budou mít ukončenou platnost k 30.11.2019. Nové kartičky  do mléčného automatu si můžete vyzvednout u vedoucí školní jídelny. Více informací na www.happysnack.cz.

 

Vedoucí školní jídelny: Ivana Holá
mobil: +420733539583
e-mail: hola@3zs.cz
Číslo účtu pro platbu stravného: 34232491/0100
Variabilní symbol si strávník zjistí u vedoucí školní jídelny.
Vyúčtování bude probíhat dvakrát ročně, zůstatek na účtu lze zjistit u vedoucí školní jídelny.

 

CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1. 9. 2018
věk dítěte
cena za 1 oběd
měsíční záloha
6 - 10 let
23,- Kč
490,- Kč
11 - 14 let
25,- Kč
530,- Kč
15 a více
28,- Kč
590,- Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu šk.roku ve kterém dosahují daného věku 1. 9. - 31. 8.

 

 

Mléčné kreditky


Rodiče mohou dětem dobít kreditku těmito způsoby:


1. Platbou na účet

2. Odesláním SMS na číslo 902 11

3. Platební bránou na www.happysnack.cz

 

 Abychom vyhověli požadavkům ze strany rodičů k odhlašování pondělních obědů z důvodu onemocnění dítěte, je možnost si oběd odhlásit v průběhu víkendu do neděle do 14:00 hod. Odhlášku lze provést pouze emailem na hola@3zs.cz nebo sms zprávou na čísle 733 539 583.
vedoucí ŠJ p. Holá

 

 

Označení alergenů

Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13.12.2014, nařízením 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1 a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Od tohoto dne se datuje zásadní změna v uvádění alergenů u zhotoveného jídla ve školní jídelně v jídelním lístku.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.