Prohlédněte si zápisky ze školní rady.

Složení školské rady s účinností od 1. 1. 2018

Vážení rodiče, kolegyně, kolegové, s účinností od 1. 1. 2018 bude pracovat školská rada v tomto složení: zástupci z řad rodičů: Pavla Vaníčková, Jaromír Holub                                 zástupci za pedagogy: Iveta Fousová, Eva…