Prohlédněte si zápisky ze školní rady.

Složení školské rady s účinností od 1. 1. 2018

Vážení rodiče, kolegyně, kolegové, s účinností od 1. 1. 2018 bude pracovat školská rada v tomto složení: zástupci z řad rodičů: Pavla Vaníčková, Jaromír Holub                                 zástupci za pedagogy: Iveta Fousová, Eva…

Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA(dle ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, školský zákon) Obecná ustanovení I. Školská rada byla zřízena dnem 1. 1. 2006 na základě usnesení…