Třídní učitel:

Mgr. Iva Picková
E-mail:
pickova@3zs.cz
Umístění:
modrá budova, kabinet č. 137
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující