ČERVEN

23. 6.       středa        vybírání učebnic -  3.-4.VH

24. 6.       čtvrtek       odpadá odpolední výuka (informatika)

24. 6.       čtvrtek       šerpování 9. tříd (od 17 hod.) 

28. 6.        pondělí      třída s třídním učitelem (1. - 5. VH)

29. 6.        úterý           třída s třídním učitelem (1. - 5. VH)

30. 6.        středa        rozdávání vysvědčení (8 - 8.45 hod.)

Akce

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Jitka Vošvrdová
E-mail:
vosvrdova@3zs.cz
Umístění:
modrá budova, kabinet 2.stupně č.23 ( v učebně č.22)
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující