Organizace vyučování

od 15. 2. 2021            distanční výuka dle rozvrhu v ŠOL

Vyučovací hodina začíná přesně jako VH ve škole a trvá cca 30 minut. Úkoly pro zbylé předměty se budou nadále zadávat prostřednictvím ŠOL.

Účast v distanční výuce je povinná a případnou absenci je třeba zákonnými zástupci včas omluvit.

Nadále zůstává možnost využití individuálních konzultací s vyučujícími. Rodiče (žák) se na konzultaci žáka z určitého předmětu nebo předmětů mohou domluvit prostřednictvím třídního učitele nebo naopak budou rodiče (žák) vyzváni opět třídním učitelem, že se má žák na konzultaci z určitého předmětu dostavit.

Školní jídelna je v provozu, žákům na distanční výuce jsou obědy odhlášeny. Zůstává možnost odebrat oběd i žákům na distanční výuce za stejných podmínek jako doposud. Odhlášky nebo přihlášky obědů jsou možné obvyklým způsobem telefonicky, SMS zprávou, emailem nebo na strava.cz.

 

 

 

.

Akce

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Jitka Vošvrdová
E-mail:
vosvrdova@3zs.cz
Umístění:
modrá budova, kabinet 2.stupně č.23 ( v učebně č.22)
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující