Zápis do MŠ

Informace rodičům k povinnému předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017

Informace o povinném předškolním vzdělávání - pro školy.pdf

Informace o povinném předškolním vzdělávání - pro rodiče.pdf

Souhrnné informace k povinnému předškolnímu vzdělávání v MŠ.docx

 

Dokumenty ke stažení k zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019 prosím stahujte od 25. 4. 2018 z důvodu možných úprav v souvislosti s GDPR.

Zápis do mateřské školy se uskuteční ve dnech 2. a 3. května. Formuláře k zápisu budou také v tištěné podobě k dispozici v MŠ při Dnech otevřených dveří 25. 4., 26. 4. , 27. 4. 2018

Zápis do MŠ 2018.pdf

Dny otevřených dveří 2018.pdf

Žádost o přijetí 2018.pdf

Potvrzení lékaře web.pdf 

Kritéria přijímání dětí do MŠ.pdf

Potvrzení od lékaře v oblasti očkování nepotřebují děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

K zápisu si s sebou přineste:

- rodný list dítěte,

- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské   péči,

- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami)

- potvrzení lékaře, že je dítě pravidelně a řádně očkováno, popř. že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (nemusí mít děti které zahájí povinnou předškolní docházku).

Oznámení rozhodnutí o přijetí 2018 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 2018.pdf 

Třídní schůzka pro přijaté děti se uskuteční 7. 6. od 15:30 hodin. 

Vážení rodiče

Hledáte mateřskou školu, kterou bude vaše dítě rádo navštěvovat? Jste na správné cestě k nám.

 

MŠ Laduška nabízí:

 • Vlastní školní vzdělávací program Filip - cestovatel po ostrovech objevů
 • Celoroční projekt na prevenci rizikového chování Filipova dobrodružství
 • Celoroční ekologický projekt Zahrada, ve které se žije – Po stopách Filipa
 • Projekt primární logopedické prevence S Filipem za ohebným jazýčkem
 • Logopedická cvičení s dětmi, které mají logopedické potíže – 5 logopedických preventistek
 • Projekt grafomotorický - S Filípkem půjdeme do školy, budeme psát úkoly
 • Spolupráce s preventistkou z Městské policie Litvínov – preventivní program s tématy Osobní bezpečí, Můj domeček apod.
 • Spolupráce s mysliveckým sdružením – besedy s myslivcem, sběr plodů pro zvěř
 • Sběr papíru
 • Spolupráce s Městskou knihovnou Litvínov v rámci projektu – Kniha je má kamarádka, Celé Česko čte dětem
 • Spolupráce se Základní školou Podkrušnohorská – Škola nanečisto, Čertoviny, spolupráce v projektech apod.
 • Spolupráce se zubními lékaři – Správné čištění zoubků
 • Spolupráce se studentkami Střední pedagogické školy v Mostě – Tematické pohádky
 • Spolupráce se psím útulkem v Litvínově – sbírka pro opuštěná zvířátka a návštěva útulku
 • Projektová odpoledne pro rodiče s dětmi – Drakiáda, Vánoční těšení, témata ze ŠVP – ukázky práce s dětmi, Rozloučení s předškoláky, Den Země a další
 • Každý měsíc divadelní a jiná kulturní představení v MŠ
 • Návštěva Docela velkého divadla v Litvínově
 • Předplavecký výcvik pro předškoláky
 • Cvičení ve sportovní hale na Koldomu – Děti v pohybu
 • Fotbalový turnaj školek


Pokud se chcete dozvědět podrobněji o všem, co se u nás děje, navštivte webové stránky www.3zs.cz. V sekci mateřská škola najdete veškeré dokumenty k projektům, profilaci mateřské školy a fotogalerii.

Naše škola je otevřená všem. Těšíme se na vás.