Zápis do MŠ

 Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 

 

Zápis se uskuteční  3. května 2023  a  4. května 2023. 

Elektronické přihlaování otevřeno od 3.4.2023  zde

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let. 

Zápisy budou probíhat osobní formou v mateřské škole.  

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ 2023-24.pdf

 

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2023/2024.pdf

 

Podání žádosti

Vyplněnou přihlášku, včetně dalších příloh, je možné doručit  ve stanoveném termínu:

 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2023-24.pdf

 

* osobně ve dnech 3. 5. 2022 od 9:00 do 16 hodin a  4. 5. 2022 od 9:00 do 12:00 hod. 

Pokud nemáte možnost tisku, veškeré potřebné dokumenty budou pro Vás připravené u hlavního vchodu mateřské školy ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2023.

1. Doložit rodný list dítěte.

2. Doložit potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte:

 Potvrzení od lékaře 2023-24.pdf

Povinnost doložení řádného očkování se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhly do 31.8. pěti let).

Zákonný zástupce dále doloží kopii doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami). 

 

 Na případné dotazy odpoví ZŘŠ Bc. Evženie Drábková na tel.: 733 539 581 nebo emailu: drabkova@3zs.cz

 

 

Vážení rodiče

Hledáte mateřskou školu, kterou bude vaše dítě rádo navštěvovat? Jste na správné cestě k nám.

 

MŠ Ladova nabízí:

 • Vlastní školní vzdělávací program "Desatero království" 41. MŠ ŠVP_2021-22 finální.pdf (3zs.cz)
 • Projekt všeobecné pohybové přípravy dětí v MŠ "Děti na startu"  Projekt DNS_2021_22.pdf (3zs.cz)
 • Projekt primární logopedické prevence "Mluveníčko s opičkou" Projekt Logopedie_2021.pdf (3zs.cz)
 • Projekt grafomotorický "Když pastelky čarují, pohádky si malují" Projekt grafomotorika.pdf (3zs.cz)
 • Spolupráce s preventistkou z Městské policie Litvínov – preventivní program s tématy Osobní bezpečí, Mezilidské vztahy apod.
 • Spolupráce s mysliveckým sdružením – besedy s myslivcem, sběr plodů pro zvěř
 • Sběr papíru
 • Spolupráce s Městskou knihovnou Litvínov 
 • Spolupráce se Základní školou Podkrušnohorská– Klub předškoláka, Škola nanečisto, robotika v ZŠ, spolupráce v projektech apod.
 • Spolupráce se psím útulkem v Litvínově – sbírka pro opuštěná zvířátka a návštěva útulku
 • Projektová odpoledne pro rodiče s dětmi – Drakiáda, Vánoční těšení, témata ze ŠVP – ukázky práce s dětmi, Rozloučení s předškoláky, Den Země a další
 • Každý měsíc divadelní a jiná kulturní představení v MŠ
 • Fotbalový turnaj školek


Pokud se chcete dozvědět podrobněji o všem, co se u nás děje, navštivte webové stránky www.3zs.cz. V sekci mateřská škola najdete veškeré dokumenty k projektům, profilaci mateřské školy a fotogalerii.

Naše škola je otevřená všem. Těšíme se na vás.