Zápis do MŠ

 Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 

 

Zápis se uskuteční  6. května 2024  a  7. května 2024. 

Elektronické přihlašování otevřeno od 22.4.2024  

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let. 

Zápisy budou probíhat osobní formou v mateřské škole.  

 

Seznam_přijatých_uchazečů.pdf

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro rok 2024-25.pdf

 

Podání žádosti

Vyplněnou přihlášku, včetně dalších příloh, je možné doručit  ve stanoveném termínu:

  

* osobně ve dnech 6. 5. 2022 od 9:00 do 16 hodin a  7. 5. 2022 od 9:00 do 12:00 hod. 

Pokud nemáte možnost tisku, veškeré potřebné dokumenty budou pro Vás připravené u hlavního vchodu mateřské školy ve dnech 17. 4. a 18. 4. 2024.

1. Doložit rodný list dítěte.

2. Doložit potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte:

 

Povinnost doložení řádného očkování se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhly do 31.8. pěti let).

Zákonný zástupce dále doloží kopii doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami). 

 

 Na případné dotazy odpoví ZŘŠ pro předškolní vzdělávání Bc. Evženie Drábková na tel.: 733 539 581 nebo emailu: drabkova@3zs.cz

 

Vážení rodiče

Hledáte mateřskou školu, kterou bude vaše dítě rádo navštěvovat? Jste na správné cestě k nám.

 

MŠ Ladova nabízí:

 • Školní vzdělávací program "Desatero království".
 • Projekt všeobecné pohybové přípravy pod záštitou FISAF "Děti na startu".
 • Projekt primární logopedické prevence "Mluveníčko s opičkou". 
 • Projekt grafomotorický "Když pastelky čarují, pohádky si malují". 
 • Metoda instrumentálního obohacování FIE.
 • Angličtina hrou.
 • Jóga.
 • Spolupráce s preventistkou z Městské policie Litvínov – preventivní program s tématy Osobní bezpečí, Mezilidské vztahy apod.
 • Spolupráce s mysliveckým sdružením – besedy s myslivcem, sběr plodů pro zvěř.
 • Spolupráce s Městskou knihovnou Litvínov.
 • Spolupráce se Základní školou Podkrušnohorská– Klub předškoláka, Škola nanečisto, robotika v ZŠ, spolupráce v projektech apod.
 • Spolupráce se psím útulkem v Litvínově – sbírka pro opuštěná zvířata.
 • Projektová odpoledne pro rodiče s dětmi – Vánoční těšení, besidky ke Dni maminek, slavnostní rozloučení s předškoláky.
 • Projektová dopoledne pro děti - Drakiáda, Halloween, Čertoviny, Den Země, Den dětí a mnoho dalších.
 • Divadelní a jiná kulturní představení v MŠ.
 • Výlety.
 • Fotbalové turnaje mateřských škol.


Pokud se chcete dozvědět podrobněji o všem, co se u nás děje, navštivte webové stránky www.3zs.cz. V sekci mateřská škola najdete veškeré dokumenty k projektům, profilaci mateřské školy a fotogalerii.

Naše škola je otevřená všem. Těšíme se na vás.