Zápis do MŠ

Informace rodičům k povinnému předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017

Informace o povinném předškolním vzdělávání - pro rodiče.pdf

Souhrnné informace k povinnému předškolnímu vzdělávání v MŠ.docx

 

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bez osobní návštěvy mateřské školy

 

Zápis se uskuteční od 2. května do 14. května 2020, elektronicky nebo poštou bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

* do datové schránky školy: zhusbw8

* e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) na emailovou adresu školy: 3zs@3zs.cz

* poštou na adresu školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov

* osobně ve dnech 11.5. a 12.5. 2020 od 8:00 do 16:00 hod. (nutno mít roušku, jednorázové rukavice a vlastní psací potřeby pro případ doplnění formulářů)

Pokud nemáte možnost tisku, veškeré potřebné dokumenty budou pro Vás připravené u hlavního vchodu mateřské školy ve dnech 11.5. a 12. 5. 2020.

 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií.

Pro doložení řádného očkování dítěte musí zákonný zástupce:

 1. prohlásit, že je dítě řádně očkované (viz vzor níže)
 1. doložit kopii očkovacího průkazu.

Povinnost doložení řádného očkování se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhly do 31.8. pěti let).

Zákonný zástupce dále zašle kopii doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami). 

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X.XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

 

Na případné dotazy odpoví ZŘŠ Bc. Evženie Drábková na tel.: 733 539 581 nebo emailu: drabkova@3zs.cz

 

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020

 

Vážení rodiče

Hledáte mateřskou školu, kterou bude vaše dítě rádo navštěvovat? Jste na správné cestě k nám.

 

MŠ Laduška nabízí:

 • Vlastní školní vzdělávací program Filip - cestovatel po ostrovech objevů
 • Celoroční projekt na prevenci rizikového chování Filipova dobrodružství
 • Celoroční ekologický projekt Zahrada, ve které se žije – Po stopách Filipa
 • Projekt primární logopedické prevence S Filipem za ohebným jazýčkem
 • Logopedická cvičení s dětmi, které mají logopedické potíže – 2 logopedické preventistky
 • Projekt grafomotorický - S Filípkem půjdeme do školy, budeme psát úkoly
 • Spolupráce s preventistkou z Městské policie Litvínov – preventivní program s tématy Osobní bezpečí, Můj domeček apod.
 • Spolupráce s mysliveckým sdružením – besedy s myslivcem, sběr plodů pro zvěř
 • Sběr papíru
 • Spolupráce s Městskou knihovnou Litvínov v rámci projektu – Kniha je má kamarádka, Celé Česko čte dětem
 • Spolupráce se Základní školou Podkrušnohorská – Škola nanečisto, Čertoviny, spolupráce v projektech apod.
 • Spolupráce se zubními lékaři – Správné čištění zoubků
 • Spolupráce se studentkami Střední pedagogické školy v Mostě – Tematické pohádky
 • Spolupráce se psím útulkem v Litvínově – sbírka pro opuštěná zvířátka a návštěva útulku
 • Projektová odpoledne pro rodiče s dětmi – Drakiáda, Vánoční těšení, témata ze ŠVP – ukázky práce s dětmi, Rozloučení s předškoláky, Den Země a další
 • Každý měsíc divadelní a jiná kulturní představení v MŠ
 • Návštěva Docela velkého divadla v Litvínově
 • Předplavecký výcvik pro předškoláky
 • Fotbalový turnaj školek


Pokud se chcete dozvědět podrobněji o všem, co se u nás děje, navštivte webové stránky www.3zs.cz. V sekci mateřská škola najdete veškeré dokumenty k projektům, profilaci mateřské školy a fotogalerii.

Naše škola je otevřená všem. Těšíme se na vás.