Zápis do MŠ

Informace rodičům k povinnému předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017

Informace o povinném předškolním vzdělávání - pro školy.pdf

Informace o povinném předškolním vzdělávání - pro rodiče.pdf

Souhrnné informace k povinnému předškolnímu vzdělávání v MŠ.docx

 

Zápis do mateřské školy se uskuteční ve dnech 5. a 6. května. Formuláře k zápisu budou také v tištěné podobě k dispozici v MŠ při Dnech otevřených dveří 20. 4., 27. 4. 2020

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2020

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení od lékaře

Kritéria pro přijímání dětí 2020

 

Potvrzení od lékaře v oblasti očkování nepotřebují děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

K zápisu si s sebou přineste:

- rodný list dítěte,

- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské   péči,

- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami)

- potvrzení lékaře, že je dítě pravidelně a řádně očkováno, popř. že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (nemusí mít děti které zahájí povinnou předškolní docházku).

 

Vážení rodiče

Hledáte mateřskou školu, kterou bude vaše dítě rádo navštěvovat? Jste na správné cestě k nám.

 

MŠ Laduška nabízí:

 • Vlastní školní vzdělávací program Filip - cestovatel po ostrovech objevů
 • Celoroční projekt na prevenci rizikového chování Filipova dobrodružství
 • Celoroční ekologický projekt Zahrada, ve které se žije – Po stopách Filipa
 • Projekt primární logopedické prevence S Filipem za ohebným jazýčkem
 • Logopedická cvičení s dětmi, které mají logopedické potíže – 2 logopedické preventistky
 • Projekt grafomotorický - S Filípkem půjdeme do školy, budeme psát úkoly
 • Spolupráce s preventistkou z Městské policie Litvínov – preventivní program s tématy Osobní bezpečí, Můj domeček apod.
 • Spolupráce s mysliveckým sdružením – besedy s myslivcem, sběr plodů pro zvěř
 • Sběr papíru
 • Spolupráce s Městskou knihovnou Litvínov v rámci projektu – Kniha je má kamarádka, Celé Česko čte dětem
 • Spolupráce se Základní školou Podkrušnohorská – Škola nanečisto, Čertoviny, spolupráce v projektech apod.
 • Spolupráce se zubními lékaři – Správné čištění zoubků
 • Spolupráce se studentkami Střední pedagogické školy v Mostě – Tematické pohádky
 • Spolupráce se psím útulkem v Litvínově – sbírka pro opuštěná zvířátka a návštěva útulku
 • Projektová odpoledne pro rodiče s dětmi – Drakiáda, Vánoční těšení, témata ze ŠVP – ukázky práce s dětmi, Rozloučení s předškoláky, Den Země a další
 • Každý měsíc divadelní a jiná kulturní představení v MŠ
 • Návštěva Docela velkého divadla v Litvínově
 • Předplavecký výcvik pro předškoláky
 • Fotbalový turnaj školek


Pokud se chcete dozvědět podrobněji o všem, co se u nás děje, navštivte webové stránky www.3zs.cz. V sekci mateřská škola najdete veškeré dokumenty k projektům, profilaci mateřské školy a fotogalerii.

Naše škola je otevřená všem. Těšíme se na vás.