CVČ CVRČEK, z.s.

CVČ CVRČEK, z.s. je nezisková organizace založená za účelem ogranizace dalšího vzdělávání a zájmových kroužků pro děti.

Sídlo: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově, Podkrušnohorská 1589.

IČ: 26612143

Cíl: Organizování volnočasových aktivit pro děti a tím i zajištění prevence rizikového chování dětí. Konkrétně se jedná o organizování zájmových kroužků pro děti v odpoledních hodinách. Činnost kroužků je rozdělena na sportovní, jazykové, hudební a výtvarné.

Kontakt: Mgr. Jindra Brinsová, tel. č. 774525549

 

Organizační informace:

Kroužky zahajují svou činnost 1. října 2021 a končí 31. května 2022.

V červnu 2022 se pouze nahrazují nerealizované hodiny dle informace vedoucích kroužků.

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 10 dětí.

Přehled otevřených kroužků, t. j. těch, kam se přihlásilo minimálně 10 dětí, bude zveřejněn 29. září 2021.

 

Platební informace:

Platby se provádějí bezhotovostně vždy na školní pololetí.

Termín úhrady za 1. pololetí do 18. 10. 2021.

Za 2. pololetí do 21. 2. 2022.

Číslo účtu CVČ Cvrček: 78-7185030207/0100

Variabilní symbol je rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem.

Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno, příjmení dítěte a název kroužku.

Vzor: 010101, Jan Novák, florbal

 

Důležité upozornění pro rodiče malých dětí:

Kroužky nemají návaznost na výuku či školní družinu.

Po ukončení kroužku přebírá odpovědnost za své dítě zákonný zástupce.